Thanh toán hóa đơn điện

Hiện VNPT PAY đang hỗ trợ thanh toán cho EVN toàn quốc: EVN HANOI, EVN HCM, EVN Miền Bắc, EVN Miền Trung, EVN Miền Nam.