(Lưu ý: Giá bán hiện đang áp dụng giảm 4% khi KH thanh toán qua Ví VNPT Pay. Giá bán có thể thay đổi theo hình thức thanh toán khác)

Giá: 9.600 VND

Giá: 19.200 VND

Giá: 28.800 VND

Giá: 48.000 VND

Giá: 96.000 VND

Giá: 192.000 VND

Giá: 288.000 VND

Giá: 480.000 VND