Thứ 7, ngày 15 tháng 12 năm 2018
Hotline hỗ trợ 19001809
1. Thanh toán hóa đơn
Loại dịch vụ Mức phí – đã VAT (VNĐ)
Cước VNPT Miễn phí
Cước DV Khác Miễn phí
Nạp tiền, mua mã thẻ Miễn phí
2. Chuyển tiền
Nguồn Hạn mức giao dịch Mức phí – đã VAT (VNĐ)
  Tối thiểu Tối đa  
Chuyển từ Ví VNPT sang Ví VNPT 10.000 VNĐ 2.000.000VNĐ/GD – 10.000.000VNĐ/ ngày Miễn phí
3. Nạp tiền
Nguồn Hạn mức giao dịch Mức phí – đã VAT (VNĐ)
  Tối thiểu Tối đa  
Nạp tiền từ TKNH đã liên kết 10.000 VNĐ 2.000.000VNĐ/GD – 10.000.000VNĐ/ ngày 0.55% GTGD
4. Rút tiền
Nguồn Hạn mức giao dịch Mức phí – đã VAT (VNĐ)
  Tối thiểu Tối đa  
Rút tiền về TKNH đã liên kết 10.000 VNĐ 2.000.000VNĐ/GD – 10.000.000VNĐ/ ngày 0.55% GTGD

Hỗ trợ thanh toán