Sử dụng ngay VNPT MONEY để nhận được các ưu đãi hấp dẫn! Đăng kí

Đối tác

A. Dịch Vụ Cung Cấp

VNPT Money cung cấp các dịch vụ sau cho khách hàng doanh nghiệp:

Hỗ trợ thu hộ: Khách hàng hoặc đại lý của doanh nghiệp có thể dễ dàng thanh toán chi phí dịch vụ hoặc thông qua ứng dụng VNPT Money

Hỗ trợ chi hộ: Khách hàng, nhân viên hoặc đại lý của doanh nghiệp có thể nhận ngay được các khoản tiền nhỏ thông qua ứng dụng VNPT Money

Ví B2B cung cấp cho doanh nghiệp:

Giải pháp tổng thể về thanh toán và quản lý thanh toán. Hệ thống quản lý dòng tiền, user và các thông số kinh doanh

Hệ thống thanh toán tối ưu, thời gian xử lý thanh toán ngay lập tức

Tăng hiệu quả bán hàng, thông qua việc cung cấp thêm đa dạng các kênh thanh toán cho KH.

Tích hợp sản phẩm của DN trên hệ thống VNPT, thu hút được thêm tập KH của VNPT


B. Danh Sách Đối Tác Cung Cấp Điểm Kinh Doanh

Xem danh sách đối tác điểm kinh doanh tại đây

B. Liên hệ hợp tác

Số điện thoại: 024 3772 2728

Website: www.vnptmoney.vn

Hotline: 18001091 (nhánh 3)

Liên hệ hợp tác: Trung tâm Dịch vụ tài chính số VNPT (VNPT FinTech)

Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media