Sử dụng ngay VNPT MONEY để nhận được các ưu đãi hấp dẫn! Đăng kí

Khuyến Mãi

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN AI QR AVATAR

Quý Khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ AI QR Avatar (“Điều khoản và Điều kiện”) này. Bằng việc sử dụng dịch vụ AI QR Avatar, Quý Khách đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này:

Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong phạm vi Điều khoản và Điều kiện này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Khách hàng: là cá nhân, tổ chức có sử dụng dịch vụ AI QR Avatar.
2. AI QR Avatar:  là một dịch vụ trên ứng dụng VNPT Money cho phép người dùng tạo ra ảnh chân dung từ trí tuệ nhân tạo (AI) và gắn với mã QR chứa thông tin tài khoản nhận tiền (Ví VNPT Pay hoặc Mobile Money) của khách hàng.
3. Mã QR/QR Code (Mã phản hồi nhanh) nhận tiền: Là một dạng mã ma trận chứa thông tin về tài khoản khách hàng, có thể đọc bởi một máy đọc mã vạch hay thiết bị di động có chức năng chụp ảnh với ứng dụng chuyên biệt.
4. VNPT: là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
5. VNPT-Media: là Tổng Công ty Truyền thông.
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
1. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với việc chia sẻ, sử dụng và lưu trữ sản phẩm được tạo ra từ dịch vụ AI QR Avatar và chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh (nếu có) liên quan đến việc chia sẻ và sử dụng sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm vào hoặc liên quan tới bất kỳ mục đích hoặc hoạt động vi phạm pháp luật.
2. Khách hàng không can thiệp hoặc nỗ lực thay đổi bất kỳ nội dung, cấu phần nào của mã QR dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với các sự cố/nguyên nhân phát sinh do lỗi từ phía Khách hàng:
a. Hệ thống máy tính của Khách hàng bị hỏng, bị nhiễm mã độc, bị tấn công mạng dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin Khách hàng hoặc thông tin/mã QR bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba;
b. Số điện thoại/sim điện thoại/máy điện thoại/thông tin cá nhân của Khách hàng bị sử dụng một cách trái phép bởi bên thứ ba và dẫn đến thiệt hại cho Khách hàng.
4. Khác hàng được giải quyết và/hoặc trả lời về các yêu cầu, khiếu nại theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.
Điều 3. Các trường hợp miễn trách nhiệm
Khách hàng cam kết miễn trách nhiệm cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các Công ty con (gọi tắt là “VNPT”) đối với các sự cố phát sinh nằm ngoại phạm vi kiểm soát, phòng ngừa và dự kiến của VNPT:
a) VNPT được loại trừ trách nhiệm trong trường hợp sản phẩm bị can thiệp bởi khách hàng và/hoặc bên thứ ba không phải VNPT.
b) VNPT được loại trừ trách nhiệm với các thiệt hại của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng bị lộ/mất, bị đánh cắp mật khẩu, dẫn tới việc bị truy cập trái phép vào tài khoản, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của Khách hàng sử dụng trên thiết bị di động bị mất, thất lạc dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng dịch vụ. 
c) Hệ thống kỹ thuật, đường truyền tin gặp sự cố, bị thâm nhập trái phép, hoặc vì bất kỳ lí do nào khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của VNPT.
d) Hệ thống kỹ thuật của VNPT bị gián đoạn, gặp sự cố do bị tấn công mạng, nhiễm mã độc hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn khác, bị xâm phạm bất hợp pháp bởi bên thứ ba mặc dù VNPT đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ hệ thống.
Điều 4. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tất cả các dữ liệu của Quý Khách (bao gồm dữ liệu nhạy cảm) sẽ được bảo vệ, xử lý và sử dụng theo quy định tại “Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với Khách hàng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các Công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam” được công bố trên website: https://tb.vnptmoney.vn/chinhsach và cập nhật tuỳ từng thời điểm.
Điều 5. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
1. Điều khoản và Điều kiện này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác chưa được quy định tại Điều khoản, điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.
2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Điều khoản và Điều kiện giữa Quý Khách và VNPT-Media, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày một bên đưa ra tranh chấp mà các bên hòa giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
Điều 6. Hiệu lực
Điều khoản và Điều kiện này có thể thay đổi trong từng thời kỳ theo quyết định của VNPT-Media và phù hợp với quy định của pháp luật. Trừ khi được quy định khác đi, các nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được thông báo, niêm yết mà không cần thông báo trước tới Quý Khách. Những thay đổi trong Điều khoản và Điều kiện sẽ được cập nhật và đăng tải trên trang thông tin điện tử và Ứng dụng VNPT Money. Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mình, Quý Khách vui lòng thường xuyên theo dõi trang thông tin điện tử https://vnptmoney.vn/ để cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Những chương trình khuyến mãi khác

Giải nhiệt chào hè: Giảm 50% gói cước Ứng dụng MyTV
Xem Thêm
Hoàn 3% thanh toán cước VNPT qua VNPT Money
Xem Thêm
VNPT Money tung quà tặng DÀNH RIÊNG BẠN MỚI
Xem Thêm