Sử dụng ngay VNPT MONEY để nhận được các ưu đãi hấp dẫn! Đăng kí

Khuyến Mãi

Khuyến khích nhân viên mời khách hàng thanh toán hóa đơn VNPT qua VNPT Money

 

 1. Thời gian triển khai: 01/07/2023 – 31/03/2024
 2. Phạm vi triển khai: Toàn quốc
 3. Đối tượng áp dụng:
 • Người giới thiệu (NGT)
 • NGT là nhân viên kinh doanh (NVKD), nhân viên thu cước (NVTC), cộng tác viên (CTV), công nhân kỹ thuật (CNKT). Đối với NVKD/CTV là có ký hợp đồng với 63 Trung tâm kinh doanh tỉnh/tp (TTKD).
 • NGT có tài khoản ví VNPT Pay, định danh thông tin cá nhân theo quy định và có liên kết ngân hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • NGT đăng ký tham gia chương trình thành công trên trang https://partner.vnptmoney.vn/. có số điện thoại đăng ký ví VNPTPay cá nhân, được các Trung tâm kinh doanh Tỉnh/TP cập nhật thường xuyên trên Hệ thống Partner và được phê duyệt 2 cấp bởi đầu mối Vinaphone và VNPT Media (hệ thống partner trên được bảo mật và chỉ cấp quyền truy nhập cho các đầu mối liên quan đến triển khai chương trình khuyến khích)
  • Người được giới thiệu (NĐGT)
 • NĐGT là cá nhân đăng ký mới tài khoản VNPT Money (tài khoản Ví VNPT Pay định danh, liên kết ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money định danh thông tin theo quy định) trong thời gian diễn ra chương trình và thực hiện thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT cho chính mình (*) qua VNPT Money (bằng nguồn tiền ví VNPT Pay/ Mobile Money), cụ thể như sau:
+ Thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông: Chọn “Hóa đơn viễn thông”⇒ Chọn “Thanh toán cước” ⇒ Chọn “Thêm Hóa đơn mới” ⇒ Nhập thông tin để tra cứu hóa đơn và thực hiện thanh toán trên VNPT Money.
+ Thanh toán tại mục Đơn hàng VNPT: Chọn “Đơn hàng VNPT” ⇒ Nhập thông tin để tra cứu hóa đơn và thực hiện thanh toán trên VNPT Money.
(Nếu khách hàng thanh toán Hóa đơn VNPT nằm ngoài các mục trên đều không được ghi nhận chi trả)
 • Không thuộc đối tượng quy định tại mục 3.1 Người giới thiệu.
(*) Thanh toán cho chính mình: Số tài khoản VNPT Money thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT phải trùng khớp với số điện thoại liên hệ gắn với mã thanh toán/mã đơn hàng.
 1. Điều kiện để ghi nhận kết quả và chi trả số tiền khuyến khích cho NGT:
STT
Tiêu chí
VNPT Money

Mobile Money
1
Thời gian đăng ký TK
NĐGT là cá nhân đăng ký mới tài khoản VNPT Money (tài khoản Ví VNPT Pay định danh, liên kết ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money định danh thông tin theo quy định) trong thời gian diễn ra chương trình
2
Nhập mã giới thiệu
√ Nhập MGT là số điện thoại đã đăng ký trở thành mã giới thiệu của CTKK Nhân viên TTKD mời mở ví VNPT Pay
√ Định danh TK ví thành công
√ Liên kết ngân hàng trực tiếp
√ Nhập MGT trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở mới ví VNPT Pay và trước thời gian phát sinh giao dịch thanh toán đầu tiền bằng nguồn tiền ví VNPT Pay
√ Phát sinh giao dịch thanh toán Hóa đơn VNPT cho chính mình đầu tiên bằng nguồn tiền ví VNPT Pay trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở mới Ví VNPT Pay
√ Nhập MGT là số điện thoại đã đăng ký trở thành mã giới thiệu của CTKK Nhân viên phát triển TK Mobile Money
√ Nhập MGT trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở mới TK Mobile Money và trước thời gian phát sinh giao dịch thanh toán đầu tiền bằng nguồn tiền Mobile Money
√ Phát sinh giao dịch thanh toán Hóa đơn VNPT cho chính mình đầu tiên bằng nguồn tiền Mobile Money trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở mới TK Mobile Money
3
NĐGT thực hiện thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT cho chính mình lần đầu qua VNPT Money trong giai đoạn diễn ra chương trình (bằng nguồn tiền ví VNPT Pay/ Mobile Money)
=> Mức chi trả: 20.000 đồng/ NĐGT đủ điều kiện
Thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT cho chính mình lần đầu từ 50.000đ trở lên bằng nguồn tiền ví VNPT Pay (giá trị giao dịch trước chiết khấu hoặc giảm trừ khuyến mại).
*Lưu ý: Nếu NĐGT thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT cho chính mình bằng hình thức thanh toán thường bằng nguồn tiền ví VNPT Pay, NGT nhận 20.000 đồng/NĐGT đủ điều kiện
 
Thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT cho chính mình lần đầu từ 50.000đ trở lên bằng nguồn tiền Mobile Money (giá trị giao dịch trước chiết khấu hoặc giảm trừ khuyến mại).
*Lưu ý: Nếu NĐGT thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT cho chính mình bằng hình thức thanh toán thường bằng nguồn tiền Mobile Money, NGT nhận 20.000 đồng/NĐGT đủ điều kiện
4
Thanh toán các tháng tiếp theo (tối đa 03 tháng)
=> Mức chi trả cho NGT:
+ Tháng duy trì lần 1 ngay sau tháng PSGD lần đầu tiên: 15.000 đồng/ NĐGT đủ điều kiện
+ Tháng duy trì lần 2 liên tiếp sau đó: 10.000 đồng/ NĐGT đủ điều kiện
+ Tháng duy trì lần 3 liên tiếp sau đó: 5.000 đồng/ NĐGT đủ điều kiện
Áp dụng khi NĐGT duy trì thanh toán tại mục Hóa đơn viễn thông và mục Đơn hàng VNPT cho chính mình bằng nguồn tiền tài khoản VNPT Money (ví VNPT Pay hoặc Mobile Money) qua VNPT Money trong các tháng liên tiếp sau đó (kể từ tháng đầu tiên được ghi nhận đến khi kết thúc chương trình).
 
*Lưu ý:
1. Thời hạn ghi nhận chương trình khuyến khích cho nhân viên kinh doanh và cộng tác viên có khách hàng cá nhân mở mới nhập mã giới thiệu: 30/09/2023
2. Thời hạn ghi nhận chương trình khuyến khích cho nhân viên kinh doanh và cộng tác viên có khách hàng duy trì phát sinh giao dịch: 31/01/2024 (tối đa 3 tháng duy trì liên tiếp)
 
 1. Cách thức chi trả khuyến khích cho NGT:
 • VNPT Money công bố kết quả CTKK tháng T và thực hiện đối soát với VNPT VinaPhone trước ngày 05 tháng T+1;
 • Danh sách chi trả CTKK được lấy trên hệ thống được lãnh đạo VNPT Money phê duyệt;
 • VNPT Media thực hiện chi trả khuyến khích tháng T trước ngày 25 tháng T+1;
 • VNPT Money thực hiện chi trả khuyến khích vào ví VNPT Pay cá nhân của NGT. Tại thời điểm chi trả, yêu cầu ví VNPT Pay của NGT phải được định danh, LKNH theo đúng quy định.
 • Biểu mẫu thống kê/đánh giá được quy định tại phụ lục đính kèm
 • Khấu trừ thuế TNCN:
 • Trường hợp số tiền khuyến khích /1 lần chi trả ứng với 1 Mã số thuế cá nhân của NGT <2.000.000 VNĐ thì NGT được hưởng nguyên số tiền đó.
 • Trường hợp số tiền khuyến khích /1 lần chi trả ứng với 1 Mã số thuế cá nhân của NGT >=2.000.000 VNĐ thì VNPT Money sẽ tự động khấu trừ thuế TNCN của NGT theo quy định của Nhà nước (giảm trừ 10%) thuế TNCN.
Ví dụ: Trong tháng 04/2023, NV Nguyễn Văn A, phát triển thành công 110 tài khoản VNPT Money đủ điều kiện, số tiền khuyến khích đạt được trong kỳ chi trả tháng 3 là: 110TK*20.000VNĐ = 2.200.000VNĐ
Theo quy định của Nhà nước, đối với các đối tượng có mức tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/ mỗi lần chi trả, sẽ phải nộp 10% thuế TNCN, Trong trường hợp này, Nguyễn Văn A sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền là: 2.200.000VNĐ * 10% = 220.000VNĐ
Khoản tiền Nguyễn Văn A thực nhận được vào ví VNPT Pay của kỳ thanh toán tháng 04 là: 2.200.000VNĐ – 220.000VNĐ = 1.980.000VNĐ
 1. Một số quy định chung của chương trình:
 • Không giới hạn số lần nhận khuyến khích cho mỗi NGT trong suốt thời gian diễn ra CTKK.
 • Trường hợp NGT nhận được tổng số tiền khuyến khích/năm/người nhiều hơn mức phải đóng thuế thu nhập, NGT phải tự nộp thuế theo quy định của Nhà nước.
 • Trường hợp cùng 1 số điện thoại NĐGT mở cả 2 TK Ví VNPT Pay và Mobile Money và cùngnhập MGT của NGT A thì chỉ tính khuyến khích 1 lần, tùy việc TK nào đủ điều kiện chi trảđến trước.
 • Không ghi nhận đối với các TK VNPT Money đã được ghi nhận là TK đủ điều kiện nhưng
  sau đó hủy đi và đăng ký lại, nhập mã giới thiệu để tiếp tục hưởng khuyến khích.
 • VNPT Money có quyền không chi trả toàn bộ số tiền khuyến khích đối với NGT nếu NGT được cho là có bất kỳ dấu hiệu gian lận, vi phạm thể lệ chương trình, kể cả trong trường hợp sự gian lận, vi phạm đó không ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ số tiền khuyến khích.
 • VNPT Money sẽ loại bỏ các thuê bao thuộc danh sách blacklist, trục lợi,... theo quy định của VNPT Money.
 • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi số tiền khuyến khích đã hết.
 • Thời gian để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến CTKK là 05 ngày làm việc kể từ ngày VNPT Money gửi thông báo số liệu đối soát cho VNPT VinaPhone. Sau thời hạn này, VNPT Money không tiếp nhận và xử lý các khiếu nại.
 • Trong các trường hợp khiếu nại, tranh chấp mọi quyết định thuộc về VNPT Money.
  1. Tổng đài chăm sóc khách hàng: 18001091 (nhánh 4).

Những chương trình khuyến mãi khác

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HÓA ĐƠN VNPT ONLINE
Xem Thêm
Mở thẻ VPBank – Ưu đãi ngập tràn, đón quà liền tay
Xem Thêm
VNPT Money tung quà tặng DÀNH RIÊNG BẠN MỚI!
Xem Thêm