Sử dụng ngay VNPT PAY để nhận được các ưu đãi hấp dẫn! Đăng kí

Hướng dẫn nạp/rút tiền bằng VNPT Mobile Money


Hướng Dẫn Nạp Tiền
Bước 1: Từ Trang chủ ứng dụng VNPT Pay, chọn 'Nạp tiền'
Bước 1:
Từ Trang chủ ứng dụng VNPT Pay, chọn "Nạp tiền"
Bước 2: Trên màn hình hiện ra, chọn nguồn tiền được nạp là 'Tiền di động'
Bước 2:
Trên màn hình hiện ra, chọn nguồn tiền được nạp là "Tiền di động"
Bước 3: Nhập số tiền cần nạp, chọn nguồn tiền sử dụng để nạp
Bước 3:
Nhập số tiền cần nạp, chọn nguồn tiền sử dụng để nạp
Bước 3.1: Nếu nguồn tiền sử dụng là Ví VNPT Pay hệ thống hiển thị màn hình xác nhận nạp tiền. Người dùng nhấn 'Nạp Tiền' và nhập mã OTP để hoàn tất
Bước 3.1:
Nếu nguồn tiền sử dụng là Ví VNPT Pay hệ thống hiển thị màn hình xác nhận nạp tiền. Người dùng nhấn "Nạp Tiền" và nhập mã OTP để hoàn tất
Bước 3.2: Nếu nguồn tiền sử dụng là tài khoản/thẻ ngân hàng, người dùng chọn 'Nguồn tiền khác', sau đó lựa chọn ngân hàng cần nạp và làm theo hướng dẫn
Bước 3.2:
Nếu nguồn tiền sử dụng là tài khoản/thẻ ngân hàng, người dùng chọn "Nguồn tiền khác", sau đó lựa chọn ngân hàng cần nạp và làm theo hướng dẫn
Bước 4: Nạp tiền thành công
Bước 4:
Nạp tiền thành công
Hướng Dẫn Rút Tiền

Người dùng có thể rút tiền từ Tài khoản Mobile Money về tài khoản Ví VNPT Pay hoặc rút tiền mặt tại các điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

Bước 1: Từ Trang chủ ứng dụng VNPT Pay, chọn 'Rút tiền'
Bước 1:
Từ Trang chủ ứng dụng VNPT Pay, chọn "Rút tiền"
Bước 2: Trên màn hình hiện ra, chọn nguồn tiền để rút là 'Tiền di động'
Bước 2:
Trên màn hình hiện ra, chọn nguồn tiền để rút là "Tiền di động"
Bước 3: Nhập số tiền cần rút, chọn phương thức nhận tiền
Bước 3:
Nhập số tiền cần rút, chọn phương thức nhận tiền
Bước 3.1: Nếu người dùng rút tiền về Ví VNPT Pay, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận rút tiền. Người dùng nhấn 'Rút Tiền' và nhập mã OTP để hoàn tất
Bước 3.1:
Nếu người dùng rút tiền về Ví VNPT Pay, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận rút tiền. Người dùng nhấn "Rút Tiền" và nhập mã OTP để hoàn tất
Bước 3.2: Nếu người dùng chọn rút tiền mặt tại điểm giao dịch, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận rút tiền. Mã rút tiền sẽ được gửi về số điện thoại của người dùng quá SMS. Người dùng mang mã rút tiền ra điểm giao dịch hoặc đại lý uỷ quyền của VNPT để rút tiền
Bước 3.2:
Nếu người dùng chọn rút tiền mặt tại điểm giao dịch, hệ thống hiển thị màn hình xác nhận rút tiền. Mã rút tiền sẽ được gửi về số điện thoại của người dùng quá SMS. Người dùng mang mã rút tiền ra điểm giao dịch hoặc đại lý uỷ quyền của VNPT để rút tiền