Thanh toán học phí SSC

Là dịch vụ giúp khách hàng thanh toán học phí tại các trường học thuộc hệ thống quản lý giáo dục SSC trên cả nước