VNPTPay

ĐỐI TÁC


ĐỐI TÁC


A. Dịch vụ cung cấp

VNPT Pay cung cấp các dịch vụ sau cho khách hàng doanh nghiệp:

  • Thu hộ: khách hàng hoặc đại lý của doanh nghiệp có thể dễ dàng thanh toán chi phí dịch vụ hoặc thông qua ứng dụng VNPT Pay.
  • Chi hộ: Khách hàng, nhân viên hoặc đại lý của doanh nghiệp có thể nhận ngay được các khoản tiền nhỏ thông qua ứng dụng VNPT Pay.
  • Ví B2B cung cấp cho doanh nghiệp:
    • Giải pháp tổng thể về thanh toán và quản lý thanh toán. Hệ thống quản lý dòng tiền, user và các thông số kinh doanh
    • Hệ thống thanh toán tối ưu, thời gian xử lý thanh toán ngay lập tức
    • Tăng hiệu quả bán hàng, thông qua việc cung cấp thêm đa dạng các kênh thanh toán cho KH. Tích hợp sản phẩm của DN trên hệ thống VNPT, thu hút được thêm tập KH của VNPT

B. Liên hệ hợp tác

Liên hệ hợp tác:
Trung tâm Dịch vụ tài chính số VNPT (VNPT FinTech)
Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media
Số điện thoại: 024 3772 2728
Website: www.vnptpay.vn
Hotline: 18001091 (nhánh 6)