VNPTPay

Chính sách riêng tư


Chính sách quyền riêng tư


VNPT Pay ("VNPT Pay", "chúng tôi", "của chúng tôi") là sản phẩm thanh toán điện tử của Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media. VNPT Pay được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, cung cấp các dịch vụ Cổng thanh toán, dịch vụ Thu hộ, chi hộ và dịch vụ Ví điện tử (gọi tắt là Dịch vụ VNPT Pay) cho khách hàng bao gồm cá nhân và tổ chức (gọi là “Người dùng”, “Bạn”).

Giải pháp mã hóa Tokenization (viết tắt là Token) cho phép người dùng lưu lại thông tin thẻ dưới dạng mã hóa để phục vụ cho những lần thanh toán kế tiếp mà không cần nhập lại thông tin thẻ khi sử dụng dịch vụ Cổng thanh toán. Chính sách quyền riêng tư này nhằm mục đích giúp Bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính Sách Quyền Riêng Tư nhằm áp dụng cho tất cả các kênh giao diện, phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ VNPT Pay, không loại trừ việc Bạn sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.

Bằng việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ VNPT Pay của chúng tôi, Bạn xác nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng Tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó. VNPT Pay có thể điều chỉnh Chinh Sách Quyền Riêng Tư vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời đăng tải Chính Sách được điều chỉnh trên website của Dịch vụ VNPT Pay.

1. Thu thập thông tin

Để phục vụ cho việc cung ứng các Dịch vụ VNPT Pay, xác thực thông tin Người dùng, đảm bảo các yêu cầu bảo mật hệ thống, an toàn thông tin, chăm sóc khách hàng, cải thiện chất lượng các Dịch vụ VNPT Pay, chúng tôi được quyền thu thập các loại thông tin cá nhân Người dùng từ các nguồn sau đây:

1.1 Thông tin được thu thập tự động

 • Khi Bạn sử dụng Dịch vụ VNPT Pay, Chúng tôi thu thập những thông tin được gửi đến chúng tôi từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Bạn sử dụng để truy cập. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang website Bạn truy cập, địa chỉ IP của máy tính, định danh thiết bi, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, và các dữ liệu cơ bản khác.
 • Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ VNPT Pay, Chúng tôi sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị khác của Bạn. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho Bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ: lưu tên tài khoản của Bạn trong trang đăng nhập để Bạn không phải nhập lại v.v...
 • Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật nói trên với mục đích nhận diện Bạn như một Người dùng của Chúng tôi, phục vụ cho việc đáp ứng cho Dịch vụ, gửi thông báo, quảng cáo tương ứng cho từng đối tượng Người dùng khác nhau, hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật tài khoản của Bạn, ngăn ngừa gian lận, rủi do, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong hoạt động kết nối giữa Bạn và Dịch vụ VNPT Pay.

1.2 Thông tin Bạn khai báo

 • Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin nào Bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các Dịch vụ VNPT Pay, bao gồm thông tin Bạn cung cấp trên mẫu đăng ký (từ ứng dụng, website, hoặc các kênh tương tác khác) và được cập nhật trong quá trình sử dụng các Dịch vụ; thông tin về các giao dịch và hoạt động của Bạn; thông tin tài chính như các tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ tín dụng mà Bạn sử dụng hoặc liên kết với Dịch vụ.
 • Chúng tôi cũng thu thập những thông tin về Bạn thông qua nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như thông qua các liên lạc giữa Bạn và đội ngũ hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi, và kể cả thông qua những tài khoản khác mà chúng tôi có thể khẳng định liên quan đến Bạn; các thông tin Bạn phản hồi trong các cuộc khảo sát; các thông tin trong quá trình Bạn tham gia trao đổi, thảo luận, giải quyết tranh chấp hoặc các thông tin phù hợp khác được Bạn cung cấp liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ VNPT Pay. Bạn có thế thay đổi thông tin Cá nhân bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống lại các hành vi gian lận hoặc xóa dấu vết gian lận.

1.3 Thông tin từ các nguồn khác

 • Bạn có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ... Thông qua đó, Chúng tôi có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này, và Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này căn cử theo Chính Sách Quyền Riêng Tư

1.4 Thông tin qua việc sử dụng thiết bị di động và xác thực Người dùng

 • Để hỗ trợ trong việc bảo vệ Bạn khỏi những hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích các thông tin của Bạn, Chúng tôi có thể thu thập thông tin vềcác tương tác của Bạn đối với Dịch vụ VNPT Pay. Chúng tôi có thể đánh giá các thiết bị mà Bạn dùng như máy tính, điện thoại và các thiết bị khác khi truy cập sử dụng dịch vụ nhằm nhận dạng bất kỳ hoạt động xâm phạm nào hoặc các phần mềm độc hại.
 • Khi Bạn truy cập vào các ứng dụng, website của Dịch vụ VNPT Pay, Chúng tôi có thể nhận được các thông tin về định vị, về thiết bị của Bạn. Chúng tôi có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp Dịch vụ đến Bạn. Các thiết bị di động đều có chức năng cho phép Bạn tắt chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp, để kiểm soát các thông tin này.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của Người dùng nhằm phục vụ:

 • Xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ, gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Người dùng.
 • Xác thực thông tin Người dùng
 • Hỗ trợ, hướng dẫnNgười dùng sử dụng dịch vụ.
 • Cải tiến, nâng cao chất lượngdịch vụ thông qua tương tác sử dụng dịch vụ của Người dùng.
 • Đánh giá hiệu ứng, hiệu quả của Dịch vụ.
 • Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng dịch vụ của Người dùng.
 • Giải quyết sự cố, khiếu nại của Người dùng
 • Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp.
 • Kiểm tra, đối chiếu tính chuẩn xác của thông tin, khả năng thanh toán và xác thực thông tin với bên thứ ba.

3. Thay đổi thông tin cá nhân

Bạn có thể kiểm tra và điều chỉnh thông tin cá nhân của bạn vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào Ví Điện Tử của Bạn và kiểm tra, thực hiện thay thông tin đã cấu hình. Trong trường hợp Bạn hủy Ví Điện Tử, Chúng tôi sẽ khóa tài khoản này trong dữ liệu nhưng có thể sẻ vẫn lưu giữ thông tin của Bạn trong một khoảng thời gian nào đó nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, xử lý các vấn đề truy thu, hoặc nhằm thực hiện những hoạt động khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc không trái pháp luật.

4. Quảng cáo, tiếp thị, nhận thông báo

Chúng tôi không bán hoặc cho bên thứ ba có nhu cầu tiếp thị thuê khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của Bạn.Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin của Bạn kết hợp cùng với các thông tin mà Chúng tôi thu thập được từ những nguồn hợp tác khác nhau, nhằm cải thiện Dịch vụ VNPT Pay, thông tin hoặc quảng cáo cho Người dùng. Trường hợp Bạn không muốn nhận những thông báo, quảng cáo từ Chúng tôi, Bạn có thể làm theo những hướng dẫn được Chúng tôi cung cấp để từ chối nhận các thông tin này.

5. Bảo vệ và lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trunng tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo qui định của Ngân hàng nhà nước và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật quốc tế khác.

6. Chia sẻ Thông tin Cá nhân Người dùng

 • Chúng tôi có thể cung cấp cho các bên tham gia giao dịch các thông tin cần thiết của Người dùng, ví dụ như Tên, Số tài khoán Ví điện tử, chi tiết liên lạc. địa chỉ giao hàng, giá trị giao dịch, hoặc các thông tin cần thiết khác để xác thực thông tin, nâng cao độ tin cậy và an toàn của giao dịch. Bên nhận được thông tinkhông được phép sử dụng thông tin nhận được cho những mục đích không liên quan đến việc thực hiện giao dịch, trừ khi có sự đồng ý của bên cung cấp thông tin.
 • Chúng tôi cho phép bên thứ ba, bao gồm bên cung cấp hàng đóa, có quyền chấp nhận thanh toán của Bạn hoặc gửi yêu cầu thanh toán đến Bạn thông qua việc sử dụng Dịch vụ VNPT Pay. Theo đó, bên thứ ba có thể chia sẻ thông tin của Bạn cho chúng tôi để Chúng tôi thông báo yêu cầu thanh toán cho Bạn hoặc thông báo khi Bạn thanh toán cho bên thứ 3. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để xác nhận Bạn là Người dùng và được phép sử dụng Dịch vụ VNPT Pay hoặc để gửi đến Bạn thông báo về tình trạng giao dịch
 • Trừ khi có sự đồng ý của Bạn hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc các quy định pháp lý khác, Chúng tôi sẽ không tiết lộ số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của Bạn đến bên thực hiện giao dịch với Bạn thông qua Dịch vụ VNPT Pay.