VNPTPay

Trợ giúp khác


Trợ giúp khác


 1. Vui lòng cung cấp cho tôi biết Hệ thống của VNPT Media không hoạt động tốt là như thế nào? Nếu xảy ra trường hợp này thì tôi phải làm gì?

  Hệ thống của VNPT Media không hoạt động tốt xảy ra khi hệ thống đang bận hoặc trong thời gian nâng cấp, bảo trì. Trong thời gian này, các giao dịch của Quý khách trên VNPT Pay (liên kết ngân hàng, nạp/rút/chuyển tiền, thanh toán …) không thực hiện được và không phát sinh kết quả giao dịch. Quý khách sẽ nhận được thông báo về việc hệ thống bận/nâng cấp bảo trì/lỗi. Khi đó, Quý khách vui lòng tạm ngừng giao dịch và thử lại sau. Trong trường hợp Quý khách vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch sau khi nhận được thông báo, VNPT Media sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh.

 2. Trong trường hợp nào Ví điện tử VNPT Pay của khách hàng sẽ bị khóa?

  Theo quy định về điều khoản thỏa thuận giữa người dùng và VNPT Media, VNPT Media có quyền chủ động thực hiện các biện phap xác minh tính hợp lệ của giao dịch qua Ví điện tử, cụ thể như sau:

  Mục 3.3 Điều 3: Nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo tính hợp pháp trong việc cung cấp Dịch vụ, VNPT-Media có quyền chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xác minh tài khoản, giao dịch của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: tạm khóa ví điện tử/ tài khoản; khóa giao dịch; tạm dừng giao dịch đối với những trường hợp bị nghi ngờ, tính chất bất thường, phức tạp trên cơ sở đánh giá của Ngân Hàng và/hoặc VNPT-Media

 3. Khi rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay, khách hàng có mất phí không?

  Căn cứ theo quy định về Quy chế rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay đã được phê duyệt, khi rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay về ngân hàng liên kết với Ví, khách hàng sẽ chịu mức phí theo quy định của VNPT-Media theo từng thời kỳ.

 4. Khi thực hiện rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay về ngân hàng liên kết, trường hợp nào khách hàng sẽ không thực hiện được.

  Căn cứ theo quy định của VNPT Media về điều khoản sử dụng Ví điện tử và thỏa thuận người dùng, việc thực hiện rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay của khách hàng về ngân hàng liên kết sẽ không thực hiện được khi:

  1. Ví điện tử của Người Sử Dụng bị tạm khóa, phong tỏa bởi VNPT-Media theo các trường hợp được quy định của Thỏa thuận này và các văn bản liên quan khác hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  2. Ví điện tử của Người Sử Dụng đang trong quá trình giải quyết khiếu nại và/hoặc VNPT Media có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong Ví điện tử của Người Sử Dụng có nguồn gốc không hợp pháp;

  3. Người Sử Dụng khai báo sai thông tin tài khoản ngân hàng

 5. Khi thực hiện giao dịch nạp tiền vào Ví điện tử VNPT Pay, khách hàng có mất phí hay không?

  Căn cứ theo quy định về Quy chế Nạp tiền vào Ví điện tử VNPT Pay đã được phê duyệt, khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào Ví điện tử VNPT Pay, khách hàng sẽ chịu mức phí theo quy định của VNPT-Media theo từng thời kỳ.