VNPTPay

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ


ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ


   Điều khoản sử dụng dịch vụ” (Sau đây gọi là “Thỏa thuận”) là một hợp đồng pháp lý ràng buộc giữa Người Sử Dụng và Tổng công ty Truyền Thông (Sau đây gọi là “VNPT-Media”) quy định quyền và nghĩa vụ của VNPT- Media và Người Sử Dụng trong việc sử dụng các dịch vụ do VNPT-Media cung cấp trên Ứng dụng VNPTPay và trên website địa chỉ https://vnptpay.vn/
   Việc Người Sử Dụng sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng VNPT Pay và/hoặc trên website https://vnptpay.vn/ đồng nghĩa với việc: Người Sử Dụnghiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các điều khoản, điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này cũng như bất cứ sửa đổi, bổ sungđược VNPT – Media thực hiện trong từng thời kỳ tới các điều khoản, điều kiện của Thỏa thuận và các văn bản liên quan bao gồm: Chính sách riêng tư, Chính sách hoàn tiền, Biểu phí khi sử dụng dịch vụ…Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc sử dụng Dịch Vụ củaVNPT-Media.
   Trong trường hợp Người Sử Dụng không đồng ý với nội dung của Thỏa thuận này, Người Sử Dụng có quyền đóng và ngừng sử dụng Dịch Vụ ngay lập tức.

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1. VNPT-Media: là Tổng công ty Truyền thông thuộc tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trụ sở chính tại số 57A Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội;được cấp phép Trung gian thanh toán theo Quyết định số 41/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06 tháng 07 năm 2017.
1.2. Dịch Vụ thanh toán VNPT Pay(“Dịch Vụ”): là dịch vụ cho phép Người Sử Dụng thực hiện các giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn: nạp, rút tiền mặt, chuyển tiền, thanh toán hàng hóa, dịch vụ viễn thông, điện, nước và các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khác thông qua các phương thức: Số dư Tài khoản VNPT Pay, Tài khoản ngân hàng, Thẻ thanh toán nội địa, Thẻ thanh toán quốc tế và các phương thức khác được VNPT-Media hỗ trợ theo từng thời kỳ.
1.3. Người Sử Dụng: là bất kỳ cá nhân/tổ chức sử dụng Dịch vụ thanh toán VNPT Pay.
1.4. Ứng dụngVNPT Pay: Là ứng dụng điện thoại Ví điện tửVNPT Payđược xây dựng, phát triển bởi Tổng công ty Truyền thông.
1.5. Tài khoản VNPT Pay (hoặc Tài khoản): là tài khoản VNPT Pay củaNgười Sử Dụngđược VNPT-Media cấp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ.
1.6. Đơn vị chấp nhận thanh toán(“ĐVCNTT”): là tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và chấp nhận cho khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ thanh toán VNPT Pay.
1.7. Giao Dịch: là những giao dịch dân sự thông qua việc sử dụng Dịch Vụ làm phương tiện thanh toán giữa Người Sử Dụng và ĐVCNTT.
1.8. Người Sử Dụng: Là những cá nhân/tổ chức sử dụng Dịch Vụ trên Ứng dụngVNPT Pay.
1.9. Ngày làm việc: là bất kỳ ngày nào trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ tại Việt Nam và ngày mà các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
1.10.Ngày tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại: là ngày VNPT-Media nhận được thông tin yêu cầu tra soát, khiếu nại của Người Sử Dụng theo các hình thức được quy định tại Điều 8.2.

ĐIỀU 2. DỊCH VỤ THANH TOÁN VNPTPAY

2.1. Đăng ký Tài khoản VNPT Pay
Để đăng ký tài khoản sử dụng Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải có tài khoản thanh toán mở tại Ngân hàng, tải và cài đặt Ứng dụng VNPT Pay. Người Sử Dụng cần cung cấp chính xác và đầy đủ thông tinđịnh danh theo hồ sơ dưới đâyđể hoàn tất thủ tục đăng ký Tài khoản VNPT Pay:
a. Trường hợp Người Sử Dụng là cá nhân:
• Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân có hiệu lực, hoặc hộ chiếu hợp lệ;
• Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (Đối với người nước ngoài).,
b. Trường hợp Người Sử Dụng là tổ chức:
• Một trong các giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp;
• Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của Người đại diện theo pháp luật;
• Giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp là đại diện theo ủy quyền.
2.2. Đóng Tài khoản VNPT Pay
a. Để đóng Tài khoản VNPT Pay, Người Sử Dụng liên hệ tới Trung tâm chăm sóc khách của VNPT Media (Hotline: 18001091 nhánh 06) để được hỗ trợ đóng Tài khoản VNPT Pay của mình
b. VNPT-Media khuyến nghị Người Sử Dụng rằng không nên đóng Tài khoản VNPT Paytrong trường hợp Tài khoản của Người Sử Dụng đang trong quá trình điều tra/khiếu nại hoặc đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp Người Sử Dụng vẫn có yêu cầu đóng Tài khoản Tài khoản VNPT Paythuộc đối tượng nêu trên sẽ bị áp dụng biện pháp khóa và phong tỏa toàn bộ số tiền có trong Tài khoản và tất cả số tiền đang ở trạng thái chờ chuyển, chờ nhận có liên quan tới Tài khoản ở thời điểm Người Sử Dụng gửi đề nghị đóng Tài khoảnnhằm đảm bảo quyền lợi cho VNPT-Media hoặc các bên thứ ba liên quan;
c. Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ liên quan Tài khoản VNPT Paycủa mình ngay cả sau khi Tài khoản đã hoàn tất các thủ tục đóng, khóa, phong tỏa
2.3. Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay
a. Liên kết ngân hàng
Để sử dụng dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay, Người Sử Dụng phải hoàn thành việc liên kết Ví điện tử VNPT Pay của mình với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người Sử Dụng được mở tại ngân hàng liên kết mà VNPT-Media hỗ trợ.
b. Hạn mức và giới hạn:
- Hạn mức thanh toán và số giao dịch được thực hiện của Người Sử Dụng sẽ được quy định tại Biểu phí được công bố công khai trên website https://vnptpay.vn/.
- Tùy từng thời điểm, VNPT-Media có quyền quy định các chính sách liên quan đến hạn mức thanh toán/ số lần thanh toánhàng hóa/dịch vụ của Người Sử Dụng và sẽ được công bố công khai trên website https://vnptpay.vn/.
c. Số dư Ví điện tửVNPT Pay
Là khoản tiền được hiện thị trên Tài khoản VNPT Paycủa Người Sử Dụng, được ghi nhận bằng Việt Nam đồng.
Người Sử Dụng có thể sử dụng số dư Tài khoản VNPT Paycủa mình để thanh toán cho các dịch vụ/hàng hóa của các ĐVCNTT và chuyển tiền sang Tài khoản VNPT Pay của Người Sử Dụng khác.
d. Các tính năng hỗ trợ:
• Chuyển tiền: là tính năng cho phép Người Sử Dụng chuyển tiền từ Tài khoản VNPT Pay của mình sang Tài khoản của Người Sử Dụng khác.
• Nạp tiền: là tính năng cho phép Người sử dụng nạp tiền vào tài khoản VNPT Pay của mình từ tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ của Người Sử Dụng mở các ngân hàng nội địa liên kết.năng chuyển tiền vào Tài khoản VNPT Paythông qua tài khoản thanh toán/ thẻ ghi nợ của Người Sử Dụng mở tại Ngân hàng.
• Rút tiền: là tính năng hỗ trợ Người Sử Dụng rút tiền từ Tài khoản VNPT Paycủa mình vào tài khoản/ thẻ thanh toán tại ngân hàng hỗ trợ đã được liên kết với Tài khoản VNPT Paycủa Người Sử Dụng. Hạn mức rút tiền sẽ được quy định theo chính sách của VNPT-Media được quy định tại Biểu Phí.
Lưu ý: Khi thực hiện rút tiền từ số dưTài khoản VNPT Pay, Người Sử Dụng sẽ bị tính phí theo chính sách phí được VNPT-Media quy định và công khai trên https://vnptpay.vn/ tại từng thời điểm.
• Thanh toán: là tính năng cho phép Người Sử Dụng thanh toán các hàng hóa, dịch vụ của các ĐVCNTT được hỗ trợ bằng Ví điện tử VNPT Pay.
Lưu ý: VNPT-Media có quyền ngăn chặn hoặc kéo dài thời gian xử lý rút tiền/nạp tiền/chuyển tiền của Người Sử Dụng trong các trường hợp: (i) Tài khoản VNPTPay của Người Sử Dụng thuộc các trường hợp tại điểm c khoản 6.1 Thỏa thuận này hoặc (ii) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;(iii) Người Sử Dụng khai báo sai thông tin tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ ngân hàng.
e. Từ chối và hoàn trả giao dịch
Mọi khoản thanh toán không có người nhận hoặc bị từ chối sẽ được trả lại vào số dư Tài khoản VNPT Pay của Người Sử Dụng trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm phát sinh giao dịch.
Với các trường hợp hoàn trả giao dịch sẽ được thực hiện theo quy trình quy định tại Chính sách hoàn tiền của VNPT-Media.

ĐIỀU 3. THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI SỬ DỤNG

VNPT-Media cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Người Sử Dụng, chi tiết về cách thức VNPT-Media thu thập và sử dụng thông tin Người sử dụng sẽ được quy định tại Chính Sách Bảo Mật của VNPT-Media.

ĐIỀU 4. PHÍ DỊCH VỤ

4.1. Mức phí dịch vụ sẽ được quy định theo Chính sách phí của VNPT-Media ban hành từng thời kỳ và được thể hiện trên Biểu phí dịch vụ đăng tải công khai trên https://vnptpay.vn/.
4.2. Tùy từng thời kỳ, VNPT-Media quy định và thay đổi mức phí dịch vụ và thông báo công khai đến Người sử dụng trên website https://vnptpay.vn/., ứng dụng và/hoặc các ứng dụng liên quan khác
4.3. Bảng kê chi tiết Giao dịch, thông báo số dư sẽ được VNPT-Media cung cấp cho Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ khi có yêu cầu

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

5.1. Quyền của Người Sử Dụng
a. Được quyền yêu cầu VNPT-Media tư vấn, hướng dẫn khi sử dụng Dịch Vụ,
b. Thay đổi các thông tin định danh đã đăng ký của Người Sử Dụng; được quyền yêu cầu VNPT-Media cấp lại mật khẩu Tài khoản VNPT Payđã đăng ký của Người Sử Dụng;
c. Có quyền ngừng sử dụng Dịch Vụ trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung theothỏa thuận giữa hai bên.
d. Được quyền yêu cầu VNPT-Media giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại.
e. Có quyền thỏa thuận với VNPT-Media về các quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia sử dụng Dịch Vụ do VNPT-Media cung cấp trên cơ sở quy định pháp luật;
f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
5.2. Nghĩa vụ của Người Sử Dụng
a. Việc sử dụng Dịch Vụ đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cam kết có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Trong trường hợp Người Sử Dụng là người chưa thành niên, Người Sử Dụng được thực hiện các giao dịch theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015.
b. Tuân thủ các điều kiện do VNPT-Media đưa ra theo Thỏa thuận này và các quy định của pháp luậtban hành liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch Vụ.
c. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự Giao dịch và các hướng dẫn khác của VNPT-Media trong quá trình sử dụng Dịch Vụ;
d. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của VNPT-Media khi đăng ký Dịch Vụ và trong quá trình sử dụng Dịch Vụ. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp cho VNPT-Media; VNPT-Media sẽ không chịu trách nhiệm nếu quyền lợi của Người Sử Dụng bị ảnh hưởng hoặc bị hạn chế do sự sai lệch thông tin đăng ký trên.
e. Tự bảo vệ, bảo mật đối với các dữ liệu định danh như: tên truy cập, mật khẩu truy cập và các thông tin liên quan khác mà đã đăng ký và được cung cấp bởi VNPT-Media.Người Sử Dụng có trách nhiệm tự theo dõi, đối chiếu số dư trên Tài khoản VNPT Pay với lịch sử giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản VNPT Pay của mình.Trong trường hợp phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch bị lợi dụng, Người Sử Dụng phải thông báo ngay cho VNPT-Media để có biện pháp phối hợp xử lý.
f. Không được sử dụng Dịch Vụ cho các mục đích trái với quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn: tài trợ khủng bố,đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo, gian lận;
g. Không được can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống được liên kết với Dịch Vụ hoặc tới việc sử dụng và trải nghiệm Dịch Vụ của Người Sử Dụng khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ đối với các hệ thống được liên kết với Website và/hoặc Ứng dụng;
h. Không được thực hiện bất kỳ hành động hoặc hành vi nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, hoặc làm suy yếu Dịch Vụ hoặc máy chủ hoặc hệ thống liên kết với Dịch Vụ;
i. Không được tìm cách biên dịch giải mã, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, tháo rời hoặc tấn côngDịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của nó), hoặc thủ tiêu hay vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hay biện pháp bảo mật nào mà VNPT-Media thực hiện liên quan đếnDịch Vụ và/hoặc dữ liệu được gửi, xử lý hoặc lưu trữ bởi VNPT-Media ;
j. Không được mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, cho mượn, chotặngdưới bất kỳ hình thức nào tài khoản hoặc thông tin Tài khoản VNPT Pay, mở hộ Tài khoản VNPT Pay;
k. Chịu trách nhiệm với mọi Giao dịch xuất phát từ Tài khoản VNPT Paycủa mình. Theo đó, Người Sử Dụng có nghĩa vụ bồi thường cho VNPT-Media và/hoặc người Sử Dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan trong trường hợp Người Sử Dụng vi phạm pháp luật và/hoặc các cam kết Thỏa thuận này và việc vi phạm đó gây tổn thất, thiệt hại cho VNPT-Media, cho Người Sử Dụng khác khác hoặc bên thứ ba có liên quan

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VNPT-MEDIA

6.1. Quyền của VNPT-Media
a. Thu phí Dịch Vụ của Người Sử Dụng theo quy định của VNPT-Media hợp tác trong từng thời kỳ, phù hợp quy định pháp luật.
b. VNPT-Media có quyền nâng cấp, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung nội dung các điều khoản, điều kiện, tính năng của Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào thông qua việc đăng tải công khai trên website và/hoặc tất cả các phương tiệncủa VNPT-Media trong hoạt động cung ứng Dịch Vụ. Các nội dung được thay đổi, sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi công bố. Việc xác nhận và tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng hoàn toàn chấp nhận những thay đổi, sửa đổi, bổ sung của VNPT-Media. Việc bổ sung, sửa đổi, thay đổi các nội dung trọng yếu sẽ được thông báo công khai trên website và/hoặc các phương tiện, ứng dụng của VNPT-Media,.
c. Trường hợp VNPT-Media có cơ sở, bằng chứng cho rằng Người Sử Dụng vi phạm quy định pháp luật khi sử dụng Dịch Vụ bao gồm nhưng không giới hạn: Luật thương mại, luật phòng, chống rửa tiền, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… hoặc các quy tắc được quy định tại các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc các trường hợp có dấu hiệu cho thấy Tài khoản/thẻ bị lợi dụng hoặc Tài khoản nghi ngờ thực hiện các Giao dịch gian lận, giả mạo hoặc gây ra những thiệt hại theo quy định của pháp luật, VNPT-Media có quyền thực hiện những biện pháp cần thiết trên cơ sở được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của VNPT-Media và/hoặc Người Sử Dụng khác hoặc Bên thứ ba có liên quan mà không cần thông báo trước đến Người Sử Dụng, bao gồm:
• Khóa Tài khoản, phong tỏa/thu hồi số dư Tài khoản VNPT Pay của Người Sử Dụng hoặc thực hiện các biện pháp giới hạn truy nhập, giao dịch của Người Sử Dụng vào Tài khoản VNPT Pay và/hoặc một số các dịch vụ do VNPT-Media cung cấp.
• Cung cấp thông tin, cảnh báo với bên thứ ba có liên quan bao gồm: ngân hàng của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng khác… và đưa vào danh sách đen của VNPT-Media các Giao dịch đáng ngờ của Người Sử Dụng.
• Có quyền từ chối việc tiếp tục thực hiện Dịch Vụ đối với các Tài khoản mà VNPT-Media nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, trục lợi. Đồng thời, VNPT-Media phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, tố cáo các hành vi gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
d. VNPT-Media được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp sau:
- Các trường hợp thuộc Sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 9 của Thỏa thuận này và quy định của pháp luật.
- Việc thông tin cá nhân, thông tin Giao dịch và các thông tin có liên quan đến Dịch Vụ VNPT-Media cung cấp bị công bố/công khai cho bất kỳ bên nào trong các trường hợp khách quan ngoài tầm kiểm soát của VNPT-Media.
- Về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào mà không do lỗi của VNPT-Media gây ra liên quan đến việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụcủa Người Sử Dụng.
e. Được quyền sử dụng các thông tin liên quan đến Người Sử Dụng và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép khác trong những trường hợp theo quy định của pháp luật và thỏa thuận với Người Sử Dụng liên quan đến Dịch Vụvà đối tác của VNPT-Media để nâng cao chất lượng và cung cấp Dịch Vụ phù hợp nhất tới Người Sử Dụng.
f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
6.2. Nghĩa vụ của VNPT-Media
a. Tuân thủ các quy định của pháp luật về cung cấp Dịch Vụ;
b. Hướng dẫn Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ;
c. Thực hiện bảo mật thông tin theo thỏa thuận với Người Sử Dụng và các quy định của pháp luật;
d. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Người Sử Dụng liên quan đến Dịch Vụ; giải quyết các sự cố liên quan đến hệ thống của VNPT-Media;
e. Bồi thường thiệt hại cho Người Sử Dụng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại đó phát sinh do lỗi VNPT-Media gây ra.
f. Công bố cho Người Sử Dụng các loại phí, mức phí đối với từng loại hình dịch vụ do VNPT-Media cung cấp;
g. Kiểm tra, xác thực, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin Người Sử Dụng đăng ký sử dụng Dịch Vụ;
h. Phối hợp với Người Sử Dụng và các đối tác thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn, bảo mật khi sử dụng, cung ứng Dịch Vụ;
i. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1. Tất cả các các nhãn hiệu, thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, mã nguồn liên quan và các tài sản trí tuệ khác liên quan đến Ứng dụng VNPT Pay("Tài Sản Trí Tuệ") đều là tài sản và luôn là tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của VNPT-Media, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã được đăng ký hay chưa.
7.2. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng:
- Người Sử Dụng sẽ không được nhận chuyển nhượng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào hoặc bất cứ quyền nào khác liên quan đến các Tài Sản Trí Tuệ.
- Người Sử Dụng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh, phân phát, hoặc dưới bất cứ hình thức nào sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, đăng ký hoặc công bố các Tài Sản Trí Tuệ mà không được VNPT-Media chấp thuận trước bằng văn bản

ĐIỀU 8. TRA SOÁT VÀ KHIẾU NẠI

8.1. Người Sử Dụng có quyền kiểm tra lịch sử giao dịch của mình tại bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản tạiỨng dụngVNPT Pay của VNPT-Media.
8.2. Người Sử Dụng có quyền gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại lên VNPT-Media trong các trường lỗi hệ thống hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác sau:
- Có thông báo từ VNPT-Mediavề Giao dịch không chính xác;
- Có Giao dịch không hợp lệ được gửi tới Tài khoản VNPT Paycủa Người Sử Dụng;
- Có sự truy cập không hợp lệ vào Tài khoản VNPT Paycủa Người Sử Dụng;
- Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mật khẩu thanh toán bị lộ hoặc Người Sử Dụng bị mất số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mật khẩu từ VNPT-Media;
- Ai đó đã/đang chuyển tiền bằng Tài khoản VNPT Paycủa Người Sử Dụng hoặc sử dụng Tài khoản của Người Sử Dụng để thanh toán mà không được phép từ chủ Tài khoản.
8.3. VNPT-Media sẽ áp dụngcác hình thức sau đây để tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại bao gồm:(i)qua tổng đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ và 7/7 ngày trong tuần),các phương tiện, ứng dụng bao gồm: fanpage, telegram, emailcủa VNPT-Media và (ii) tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở chính của VNPT-Media tại tầng 09 tòa nhà VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội để đảm bảo xác thực những thông tin cơ bản mà Người Sử Dụng đã cung cấp cho VNPT-Media.
8.4. Thời hạn Người Sử Dụng được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.
8.5. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: trong thời hạn 45 Ngày Làm Việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Người Sử Dụng.
8.6. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:
a. Trong thời hạn 05 Ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Người Sử Dụng, VNPT-Media sẽ thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Người Sử Dụng đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Người Sử Dụng và/hoặc không thuộc các trường hợp được xem là Sự kiện bất khả kháng.
b. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định trên mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc Bên nào thì trong vòng 15 Ngày làm việc tiếp theo, VNPT-Media thỏa thuận với Người Sử Dụng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các Bên.
c. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, VNPT-Media sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Người Sử Dụng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 Ngày Làm Việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, VNPT-Media thỏa thuận với Người Sử Dụng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
d. Trường hợp Người Sử Dụng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật;”

ĐIỀU 9. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục, nằm ngoài tầm kiểm soát mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép làm ngăn cản toàn bộ hay một phần, gây trì hoãn cho một hoặc cả hai Bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, bao gồm: Các hiện tượng tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất, … Các hiện tượng xã hội như: Chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, đảo chính, cấm vận…;
9.2. VNPT-Media và Người Sử Dụngcó quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Thỏa thuận trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi các trường hợp bất khả kháng hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát theo quy định của pháp luật.
9.3. Nếu VNPT-Media không thể thực hiện nghĩa vụ với Người Sử Dụng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự như: hỏng hóc kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của VNPT-Media và/hoặc do lỗi của hệ thống ngân hàng, VNPT-Media sẽ cố gắng gửi thông báo cho Người Sử Dụng về sự kiện đã xảy ra và áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Thỏa thuận này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác chưa được quy định tại Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh theo các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.
10.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này và hay các văn bản có liên quan khácđến thỏa thuận này sẽ được giải quyết bằng sự nỗ lực hòa giải giữa các bên. Trong trường hợp không thể giải quyết trên cơ sở hòa giải thì một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu theo phán quyết của Tòa án.

ĐIỀU 11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

11.1. Thông tin liên hệ
o Điện thoại CSKH: 18001091 nhánh 06
o Gửi email tới địa chỉ: cskh.vnptpay@vnpt.vn
o Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ thông qua fanpage chính thức của sản phẩm.
11.2. Chuyển nhượng
Khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của VNPT-Media, Người Sử Dụng không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Người Sử Dụng đã thống nhất trong Thỏa thuận.
11.3. Thông báo
Việc thông báo với Người Sử Dụng sẽ được VNPT-Media thông báo tại Website và/hoặc ứng dụng,thông qua qua thư điện tử tới địa chỉ Email mà Người Sử Dụng đã cung cấp. Thông báo/thư điện tử sẽ được gửi tới hòm mail của Người Sử Dụng trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ thời điểm thông tin được đăng tải tại https://vnptpay.vn/