VNPTPay

Lịch sử giao dịch


Lịch sử giao dịch


1. Tôi muốn in hóa đơn điện tử khi thanh toán qua VNPT Pay thì làm thế nào?


Quý khách vui lòng liên hệ vào số hotline của VNPT Tỉnh. Số hotline của tỉnh = Mã vùng của tỉnh + 800126

2. Tôi muốn kiểm tra các giao dịch đã thanh toán thành công qua VNPT Pay thì làm thế nào?


Quý khách vui lòng kiểm tra lại thông tin sao kê ngân hàng hoặc sau khi thanh toán xong có thể tra lại cước, nếu thành công sẽ báo "Khách hàng đã hết nợ"