VNPTPay

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NẠP TIỀN TỰ ĐỘNG VÍ VNPT PAY TỪ TKNH LIÊN KẾT


CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NẠP TIỀN TỰ ĐỘNG VÍ VNPT PAY TỪ TKNH LIÊN KẾT


Dịch vụ nạp tiền tự động Ví VNPT Pay từ tài khoản/thẻ ngân hàng liên kết là dịch vụ hỗ trợ khách hàng nạp tiền tự động từ tài khoản/thẻ ngân hàng liên kết vào tài khoản Ví điện tử khi số dư Ví giảm xuống dưới hạn mức số dư Ví tối thiểu bạn đã đăng ký khi sử dụng dịch vụ.

Bằng cách đăng ký và sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý ủy quyền cho chúng tôi tự động nạp tiền từ tài khoản/thẻ ngân hàng liên kết của bạn vào tài khoản Ví điện tử VNPT Pay theo điều kiện hạn mức mà bạn đăng ký. Bạn đồng ý VNPT Pay và đối tác ngân hàng được phép sử dụng thông tin của bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký với mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ.