VNPTPay

Biểu phí


Biểu phí


Lưu ý: Ví VNPT chỉ thực hiện được các tính năng bên dưới sau khi đã được liên kết với tài khoản ngân hàng của các ngân hàng sau: BIDV, TPBank, Vietcombank, Vietbank, Sacombank, MBBank, SCB, Vietinbank, Seabank.

1. Thanh toán hóa đơn dịch vụ

Dịch vụ Biểu phí thanh toán (Bao gồm VAT)
Cước thuê bao trả sau VNPT Miễn phí
Cước thuê bao di động trả sau Mobifone Miễn phí
Cước dịch vụ VTVCab, K+ Miễn phí
Nạp tiền điện thoại (Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile) Miễn phí
Mua mã thẻ (Vinaphone, Mobifone) Miễn phí

2. Mua sắm online

Dịch vụ Biểu phí thanh toán (Bao gồm VAT)
Mua vé máy bay Miễn phí
Mua bảo hiểm Prudential Miễn phí

3. Chuyển tiền ví - ví

Giao dịch Hạn mức giao dịch Biểu phí thanh toán (Bao gồm VAT)
Tối thiểu Tối đa
Chuyển từ Ví VNPT Pay sang Ví
VNPT Pay
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
Miễn phí

4. Nạp tiền vào tài khoản ví VNPT Pay

Giao dịch Hạn mức giao dịch Biểu phí thanh toán (Bao gồm VAT)
Tối thiểu Tối đa
Vietcombank, BIDV
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.55% giá trị giao dịch (Tối
thiểu 2.200VND/GD khi nạp
từ TK Vietcombank)
Sacombank
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.3% giá trị giao dịch
VietBank
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.33% giá trị giao dịch
TPBank
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.5% giá trị giao dịch
MBBank
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.55% giá trị giao dịch
SCB
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.3% giá trị giao dịch
Vietinbank
50.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.3% giá trị giao dịch
Seabank
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.3% giá trị giao dịch

5. Rút tiền từ tài khoản ví điện tử VNPT Pay

Giao dịch Hạn mức giao dịch Biểu phí thanh toán (Bao gồm VAT)
Tối thiểu Tối đa
Vietcombank, BIDV
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
0.55% giá trị giao dịch
(Tối thiểu 2.200VND/GD
khi rút tiền về TK
Vietcombank)
Sacombank
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
2.000 VND/giao dịch thành
công
TPBank, VietBank, MBBank, SCB, Vietinbank, Seabank
10.000 VND 2.000.000 VND/GD
5.000.000 VND/ngày
Miễn phí

Lưu ý: biểu phí được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 đến khi có thông báo mới