VNPTPay

Liên kết ngân hàng


Liên kết ngân hàng


1. Tôi muốn liên kết Ví với tài khoản TP bank thì làm thế nào?

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng của quý khách phải thỏa mãn các điều kiện sau:


- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking

- Số Ví VNPT Pay phải trùng với số điện thoại đã đăng ký nhận mã OTP của ngân hàng

- Tài khoản của quý khách phải có số dư tối thiểu là 60.000đ

Cách thực hiện:- Bước 1: Chọn nút “Tôi” ở góc dưới bên phải màn hình chính

- Bước 2: Chọn “Liên kết ngân hàng”

- Bước 3: Chọn TP bank

- Bước 4: Đăng nhập tài khoản Internet Banking

- Bước 5: Chọn “Tiện ích khác”

- Bước 6: Chọn "Liên kết/Hủy liên kết ví điện tử".

- Bước 7: Chọn Ví VNPT Pay

- Bước 8: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất

2. Tôi muốn liên kết Ví VNPT Pay với tài khoản Vietcombank thì làm thế nào?

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng của quý khách phải thỏa mãn các điều kiện sau:


- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking

- Số Ví VNPT Pay phải trùng với số điện thoại đã đăng ký nhận mã OTP của ngân hàng

- Tài khoản của quý khách phải có số dư tối thiểu là 60.000đ

Cách thực hiện:- Bước 1: Chọn nút “Tôi” ở góc dưới bên phải màn hình chính

- Bước 2: Chọn “Liên kết ngân hàng”

- Bước 3: Chọn Vietcombank

- Bước 4: Điền thông tin tài khoản

- Bước 5: Đăng nhập tài khoản Internet Banking

- Bước 6: Chọn icon góc trên bên trái màn hình

- Bước 7: Chọn “Tiện ích gia tăng”

- Bước 8: Chọn “Ví điện tử”t

- Bước 9: Chọn “Đăng ký dịch vụ”

- Bước 10: Chọn Ví VNPT Pay và nhập mã CAPTCHA

- Bước 11: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất

Quý khách có thể xem video hướng dẫn liên kết tài khoản Vietcombank tại đây: Link

3. Tôi muốn liên kết Ví VNPT Pay với tài khoản Vietbank thì làm thế nào?

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng của quý khách phải thỏa mãn các điều kiện sau:


- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking

- Số Ví VNPT Pay phải trùng với số điện thoại đã đăng ký nhận mã OTP của ngân hàng

- Tài khoản của quý khách phải có số dư tối thiểu là 60.000đ

Cách thực hiện:- Bước 1: Chọn nút “Tôi” ở góc dưới bên phải màn hình chính

- Bước 2: Chọn “Liên kết ngân hàng”

- Bước 3: Chọn Vietbank

- Bước 4: Điền thông tin tài khoản

- Bước 5: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất

4. Tôi muốn hủy liên kết ngân hàng liên kết hiện tại để liên kết với ngân hàng khác thì làm thế nào?

Quý khác vui lòng gửi yêu cầu hủy liên kết ngân hàng tới hòm thư cskh.vnptpay@vnpt.vn với các thông tin sau:


- Số ví (tên tài khoản)

- Tài khoản/thẻ ngân hàng cần hủy

Quý khách lưu ý gửi bằng địa chỉ email đã đăng ký trên ứng dụng VNPT Pay.5.Tôi muốn thanh toán hóa đơn, cước qua ngân hàng không thuộc danh sách ngân hàng liên kết thì làm thế nào?


- Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán bằng Thẻ nội địa hoặc Thẻ quốc tế để thanh toán hóa đơn, cước.