VNPTPay

Liên kết ngân hàng


Liên kết ngân hàng


1. Tôi muốn liên kết Ví với tài khoản TP bank thì làm thế nào?

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng của quý khách phải thỏa mãn các điều kiện sau:


- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking

- Số Ví VNPT Pay phải trùng với số điện thoại đã đăng ký nhận mã OTP của ngân hàng

- Tài khoản của quý khách phải có số dư tối thiểu là 60.000đ

Cách thực hiện:- Bước 1: Chọn nút “Tôi” ở góc dưới bên phải màn hình chính

- Bước 2: Chọn “Liên kết ngân hàng”

- Bước 3: Chọn TP bank

- Bước 4: Đăng nhập tài khoản Internet Banking

- Bước 5: Chọn “Tiện ích khác”

- Bước 6: Chọn "Liên kết/Hủy liên kết ví điện tử".

- Bước 7: Chọn Ví VNPT Pay

- Bước 8: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất

2. Tôi muốn liên kết Ví VNPT Pay với tài khoản Vietcombank thì làm thế nào?

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng của quý khách phải thỏa mãn các điều kiện sau:


- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking

- Số Ví VNPT Pay phải trùng với số điện thoại đã đăng ký nhận mã OTP của ngân hàng

- Tài khoản của quý khách phải có số dư tối thiểu là 60.000đ

Cách thực hiện:- Bước 1: Chọn nút “Tôi” ở góc dưới bên phải màn hình chính

- Bước 2: Chọn “Liên kết ngân hàng”

- Bước 3: Chọn Vietcombank

- Bước 4: Điền thông tin tài khoản

- Bước 5: Đăng nhập tài khoản Internet Banking

- Bước 6: Chọn icon góc trên bên trái màn hình

- Bước 7: Chọn “Tiện ích gia tăng”

- Bước 8: Chọn “Ví điện tử”t

- Bước 9: Chọn “Đăng ký dịch vụ”

- Bước 10: Chọn Ví VNPT Pay và nhập mã CAPTCHA

- Bước 11: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất

Quý khách có thể xem video hướng dẫn liên kết tài khoản Vietcombank tại đây: Link

3. Tôi muốn liên kết Ví VNPT Pay với tài khoản Vietbank thì làm thế nào?

Lưu ý: Tài khoản ngân hàng của quý khách phải thỏa mãn các điều kiện sau:


- Có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking

- Số Ví VNPT Pay phải trùng với số điện thoại đã đăng ký nhận mã OTP của ngân hàng

- Tài khoản của quý khách phải có số dư tối thiểu là 60.000đ

Cách thực hiện:- Bước 1: Chọn nút “Tôi” ở góc dưới bên phải màn hình chính

- Bước 2: Chọn “Liên kết ngân hàng”

- Bước 3: Chọn Vietbank

- Bước 4: Điền thông tin tài khoản

- Bước 5: Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất

5.Tôi muốn thanh toán hóa đơn, cước qua ngân hàng không thuộc danh sách ngân hàng liên kết thì làm thế nào?


- Quý khách có thể chọn hình thức thanh toán bằng Thẻ nội địa hoặc Thẻ quốc tế để thanh toán hóa đơn, cước.