Sử dụng ngay VNPT MONEY để nhận được các ưu đãi hấp dẫn! Đăng kí

Tải và cập nhật ứng dụng VNPT Money

  1. Tôi có thể tải ứng dụng VNPT Money ở đâu?

 • - Bước 1: Mở App Store (dành cho IOS) hoặc Google Play (dành cho Android)

 • - Bước 2: Chọn “Search” hoặc “Tìm kiếm”

 • - Bước 3: Gõ “VNPT Money” vào thanh tìm kiếm

 • - Bước 4: Ấn “Get” hoặc “Nhận” để tải

  2. Làm thế nào để tôi có thể cập nhật phiên bản ứng dụng VNPT Money mới nhất?

 • - Bước 1: Mở App Store (dành cho IOS) hoặc Google Play (dành cho Android)

 • - Bước 2: Chọn “Search” hoặc “Tìm kiếm”

 • - Bước 3: Gõ “VNPT Money” vào thanh tìm kiếm

 • - Bước 4: Ấn “Cập nhật” hoặc “Update”

Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và định danh tài khoản trên VNPT Money

  1. Hướng dẫn đăng ký

 • Bước 1: Tải VNPT Money, chọn "Đăng ký”
  Bước 2: Nhập SĐT đăng ký
  Bước 3: Nhập mã xác thực OTP
  Bước 4: Điền thông tin cá nhân
  Bước 5: Thiết lập mật khẩu để hoàn tất đăng ký và sử dụng

  2. Hướng dẫn đăng nhập

 • Để đăng nhập người dùng có thể sử dụng bằng mật khẩu, vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt tuỳ theo sự hỗ trợ của từng loại điện thoại. Cấu hình việc truy cập bằng vân tay, nhận dạng khuôn mặt ở menu Cài đặt trong mục "Cá nhân".
  Bước 1: Trên màn hình chính chọn “Đăng nhập
  Bước 2: Nhập mật khẩu và SĐT và chọn “Đăng nhập”
  Bước 3: Đăng nhập hoàn tất

  3. Hướng dẫn định danh tài khoản

 • Tính năng Định danh tài khoản chỉ dành cho khách hàng chưa xác thực tài khoản. Những khách hàng đã định danh sẽ không thấy nút tính năng này.

  3.1. Định danh tự động

 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn “Bắt đầu ngay”
  Bước 2: Chọn loại giấy tờ tuỳ thân muốn sử dụng
  Bước 3: Hướng dẫn chụp giấy tờ
  Bước 4: Chụp mặt trước và sau của CMND/CCCD/Hộ chiếu
  Bước 5: Hướng dẫn chụp chân dung chủ giấy tờ
  Bước 6: Định danh thành công.

  3.2. Định danh thủ công

 • Hình thức này chỉ áp dụng cho trường hợp khách hàng định danh tự động thất bại quá 2 lần, hoặc khách hàng thoát khỏi luồng định danh tự động.
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản, chọn “Bắt đầu ngay”
  Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa” nếu thông tin sai
  Bước 3: Chọn “Xác nhận” để tiếp tục chỉnh sửa
  Bước 4: Sửa lại thông tin cá nhân và chọn “Xác Nhận”
  Bước 5: Chờ kết quả xét duyệt định danh thủ công

Liên kết ngân hàng

 • VNPT Money cho phép liên kết ngân hàng qua hai hình thức: Liên kết ngân hàng trực tiếp và Liên kết qua thẻ ATM nội địa.
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản ví VNPT Pay
  Bước 2: Truy cập mục “Cá nhân” và chọn “Ngân Hàng Liên Kết”
  Khách hàng lựa chọn hình thức liên kết:
  - Liên kết ngân hàng trực tiếp: hỗ trợ nạp tiền vào ví VNPT Pay và rút tiền từ Ví về tài khoản ngân hàng;
  - Liên kết qua thẻ ATM nội địa: chỉ hỗ trợ nạp tiền từ thẻ ATM vào Ví.
  Các bước thực hiện như sau:
  1. Liên kết ngân hảng trực tiếp
  Bước 1: Chọn ngân hàng muốn liên kết trong danh sách “Ngân Hàng Liên Kết
  Bước 2: Thực hiện thao tác liên kết qua số thẻ, số tài khoản, Internet Banking tùy thuộc yêu cầu của từng ngân hàng
  Bước 3: Sau khi hoàn tất các thao tác hệ thống báo “Liên Kết Thành Công”.
  2. Liên kết qua thẻ ATM nội địa
  Bước 1: Chọn ngân hàng muốn liên kết trong danh sách “Thẻ ATM Nội Địa”
  Bước 2: Điền thông tin thẻ ATM và chọn “Tiếp tục”
  Bước 3: Nhập mã xác thực OTP ngân hàng gửi về qua SMS và chọn "Tiếp tục"
  Bước 4: Hệ thống trả về kết quả liên kết thành công.

Hướng dẫn thanh toán

 • Người dùng có thể sử dụng tính năng thanh toán trên Ứng dụng VNPT Money ngay cả khi chưa Đăng ký/đăng nhập ứng dụng.
  Có 5 hình thức thanh toán Khách hàng có thể sử dụng:
  Thanh toán qua Mobile Money;
  Thanh toán qua Ví VNPT Pay;
  Thanh toán qua Tài khoản ngân hàng/thẻ nội địa;
  Thanh toán qua Thẻ quốc tế;
  Thanh toán bằng cách quét mã QR Code tại hơn 160.000 điểm chấp nhận thanh toán.

Hướng dẫn Nạp - Rút - Chuyển tiền trên ứng dụng VNPT Money

 • Để thực hiện Nạp – Rút – Chuyển tiền, Khách hàng cần đăng nhập Ví và thực hiện theo các bước sau:
  1. Nạp tiền:
  Cách 1: Nạp tiền từ Ngân hàng liên kết trực tiếp
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản ví VNPT Pay, chọn “Nạp tiền”
  Bước 2: Nhập số tiền cần nạp và chọn “Nạp tiền”
  Bước 3: Xác nhận lại số tiền muốn nạp và chọn “Nạp Tiền”
  Bước 4: Nạp tiền thành công
  Cách 2: Nạp tiền từ các ngân hàng khác
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản ví VNPT Pay, chọn “Nạp tiền
  Bước 2: Chọn “Rút tiền về ngân hàng”
  Bước 3: Chọn ngân hàng muốn thêm
  Bước 4: Chọn nguồn tiền, nhập số tiền cần nạp, và chọn “Nạp tiền”
  Bước 5: Xác nhận lại số tiền muốn nạp và chọn “Nạp Tiền”
  Bước 6: Nạp tiền thành công.

  2. Rút tiền:
  Cách 1: Rút về ngân hàng trực tiếp
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản ví VNPT Pay, chọn “Rút tiền”
  Bước 2: Chọn nguồn tiền và nhập số tiền muốn rút
  Bước 3: Xác nhận lại số tiền muốn rút và chọn “Rút tiền”
  Bước 4: Rút tiền thành công.
  Cách 2: Rút tiền về ngân hàng khác
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản ví VNPT Pay, chọn “Rút tiền”
  Bước 2: Chọn “Rút về ngân hàng khác”
  Bước 3: Chọn ngân hàng
  Bước 4: Chọn nguồn tiền và nhập số tiền muốn rút
  Bước 5: Xác nhận lại số tiền muốn rút và chọn “Chuyển tiền”

  3. Chuyển tiền
  Cách 1: Chuyển tiền từ Ví sang Ví (miễn phí)
  Bước 1: Đăng nhập Ví, trên màn hình chính chọn "Chuyển tiền"
  Bước 2: Chọn hình thức chuyển tiền “Đến số điện thoại” hoặc chọn nhanh giao dịch gần đây
  Bước 3: Chọn người nhận trong danh bạ hoặc quét QR cá nhân của người nhận
  Bước 4: Nhập số tiền muốn chuyển
  Bước 5: Xác nhận giao dịch và "Chuyển Tiền”
  Bước 6: Chuyển tiền thành công.
  Cách 2: Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản Ví VNPT Pay và chọn "Chuyển tiền"
  Bước 2: Chọn hình thức chuyển tiền “Đến tài khoản ngân hàng” hoặc chọn nhanh giao dịch gần đây
  Bước 3: Chọn ngân hàng muốn chuyển
  Bước 4: Nhập số tài khoản và số tiền muốn chuyển
  Bước 5: Xác nhận giao dịch và "Chuyển Tiền"
  Bước 6: Chuyển tiền thành công.
  Cách 3: Chuyển tiền đến thẻ ngân hàng
  Bước 1: Đăng nhập tài khoản Ví VNPT Pay và chọn "Chuyển tiền"
  Bước 2: Chọn hình thức chuyển tiền “Đến thẻ ngân hàng” hoặc chọn nhanh giao dịch gần đây
  Bước 3: Nhập số thẻ và số tiền muốn chuyển
  Bước 4: Xác nhận giao dịch và "Chuyển Tiền”
  Bước 5: Chuyển tiền thành công

Trợ giúp khác

  1. Vui Lòng Cung Cấp Cho Tôi Biết Hệ Thống Của VNPT Media Không Hoạt Động Tốt Là Như Thế Nào? Nếu Xảy Ra Trường Hợp Này Thì Tôi Phải Làm Gì?

 • Hệ thống của VNPT Media không hoạt động tốt xảy ra khi hệ thống đang bận hoặc trong thời gian nâng cấp, bảo trì. Trong thời gian này, các giao dịch của Quý khách trên VNPT Money (liên kết ngân hàng, nạp/rút/chuyển tiền, thanh toán…) không thực hiện được và không phát sinh kết quả giao dịch, Quý khách sẽ nhận được thông báo về việc hệ thống bận/nâng cấp bảo trì/lỗi. Khi đó, Quý khách vui lòng tạm ngừng giao dịch và thử lại sau. Trong trường hợp Quý khách vẫn tiếp tục thực hiện giao dịch sau khi nhận được thông báo, VNPT Media sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh.

  2. Trong Trường Hợp Nào Ví Điện Tử VNPT Pay Của Khách Hàng Sẽ Bị Khóa?

 • Theo quy định về điều khoản thỏa thuận giữa người dùng và VNPT Media, VNPT Media có quyền chủ động thực hiện các biện phap xác minh tính hợp lệ của giao dịch qua Ví điện tử, cụ thể như sau:
  Mục 3.3 Điều 3: Nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo tính hợp pháp trong việc cung cấp Dịch vụ, VNPT-Media có quyền chủ động thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xác minh tài khoản, giao dịch của Người Sử Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: tạm khóa ví điện tử/ tài khoản; khóa giao dịch; tạm dừng giao dịch đối với những trường hợp bị nghi ngờ, tính chất bất thường, phức tạp trên cơ sở đánh giá của Ngân Hàng và/hoặc VNPT-Media

  3. Khi Rút Tiền Từ Ví Điện Tử VNPT Pay, Khách Hàng Có Mất Phí Không?

 • Căn cứ theo quy định về Quy chế rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay đã được phê duyệt, khi rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay về ngân hàng liên kết với Ví, khách hàng sẽ chịu mức phí theo quy định của VNPT-Media theo từng thời kỳ.

  4. Khi Thực Hiện Rút Tiền Từ Ví Điện Tử VNPT Pay Về Ngân Hàng Liên Kết, Trường Hợp Nào Khách Hàng Sẽ Không Thực Hiện Được.

 • Căn cứ theo quy định của VNPT Media về điều khoản sử dụng Ví điện tử và thỏa thuận người dùng, việc thực hiện rút tiền từ Ví điện tử VNPT Pay của khách hàng về ngân hàng liên kết sẽ không thực hiện được khi:
  - Ví điện tử của Người Sử Dụng bị tạm khóa, phong tỏa bởi VNPT-Media theo các trường hợp được quy định của Thỏa thuận này và các văn bản liên quan khác hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  - Ví điện tử của Người Sử Dụng đang trong quá trình giải quyết khiếu nại và/hoặc VNPT Media có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong Ví điện tử của Người Sử Dụng có nguồn gốc không hợp pháp;
  - Người Sử Dụng khai báo sai thông tin tài khoản ngân hàng

  5. Khi Thực Hiện Giao Dịch Nạp Tiền Vào Ví Điện Tử VNPT Pay, Khách Hàng Có Mất Phí Hay Không?

 • Căn cứ theo quy định về Quy chế Nạp tiền vào Ví điện tử VNPT Pay đã được phê duyệt, khi nạp tiền từ tài khoản ngân hàng vào Ví điện tử VNPT Pay, khách hàng sẽ chịu mức phí theo quy định của VNPT-Media theo từng thời kỳ.

  6. Biểu mẫu

 • - Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản ví điện tử VNPT Pay. Tải về tại đây

 • - Giấy đề nghị đóng tài khoản ví điện tử (Hết số dư). Tải về tại đây

 • - Giấy đề nghị đóng tài khoản ví điện tử (Còn số dư). Tải về tại đây

Chính sách riêng tư

Chính sách Riêng tư (được gọi tắt là "Chính sách") của VNPT-Media nhằm mục đích giúp Người sử dụng hiểu rõ những dữ liệu nào VNPT-Media thu thập, tại sao VNPT-Media thu thập và chúng tôi sử dụng những dữ liệu đó cho mục đích nào. Chính Sách Riêng tư áp dụng cho tất cả các trang thông tin điện tử, kênh giao diện, phương tiện, công cụ, ứng dụng do VNPT-Media phát triển và việc cung cấp Dịch vụ VNPT Money của VNPT-Media ("được gọi tắt là "Dịch vụ"), không loại trừ việc Người sử dụng sử dụng phương thức nào để truy cập hoặc sử dụng.

Bằng việc truy cập và sử dụng các Dịch vụ VNPT Money của chúng tôi, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã đọc và hiểu Chính sách Riêng Tư này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó. VNPT-Media có thể điều chỉnh Chính sách Riêng tư vào bất kỳ thời điểm nào, đồng thời đăng tải Chính sách được điều chỉnh trên website của Dịch vụ VNPT Money.

1. Định nghĩa

1.1. "VNPT-Media" là Tổng công ty Truyền thông, một công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam, được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
1.2. "VNPT Money": Là Sản phẩm/Hệ sinh thái dịch vụ tài chính số do VNPT-Media phát triển và vận hành để cung ứng các dịch vụ Cổng thanh toán, dịch vụ Hỗ trợ thu hộ, chi hộ, dịch vụ Ví điện tử, dịch vụ Mobile Money và các dịch vụ hợp pháp khác trong từng thời kỳ cho khách hàng.
1.3. "Người sử dụng/Khách hàng/Bạn/Người dùng": Là Người sử dụng truy cập vào trang thông tin điện tử, ứng dụng, có nhu cầu mở và sử dụng Sản phẩm/dịch vụ của VNPT-Media.
1.4. "Sản phẩm/dịch vụ": bao gồm sản phẩm dịch vụ được thực hiện tại Điểm giao dịch và trong hệ sinh thái của VNPT-Media.
1.5. "Chúng tôi/VNPT Media": được dùng để chỉ Tổng công ty Truyền thông.

2. Các thông tin của Người sử dụng được VNPT-Media thu thập
2.1 Thông tin được thu thập tự động

a) Khi Người sử dụng sử dụng Sản phẩm/dịch vụ VNPT Money, VNPT-Media thu thập những thông tin được gửi đến chúng tôi từ các thiết bị máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị khác mà Người sử dụng sử dụng để truy cập. Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang website Người sử dụng truy cập, địa chỉ IP của máy tính, định danh thiết bi, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, và các dữ liệu cơ bản khác.
b) Khi Người sử dụng truy cập và sử dụng Dịch vụ VNPT Money hoặc các website, ứng dụng của bên thứ ba hợp tác với Chúng tôi, Chúng tôi và các đối tác của Chúng tôi sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác của Người sử dụng. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho Người sử dụng trong quá trình sử dụng, ví dụ: lưu tên tài khoản của Người sử dụng trong trang đăng nhập để Người sử dụng không phải nhập lại ...
c) Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật nói trên với mục đích nhận diện Người sử dụng như một Người dùng của Chúng tôi, phục vụ cho việc đáp ứng cho Dịch vụ, gửi thông báo, quảng cáo tương ứng cho từng đối tượng Người dùng khác nhau, hỗ trợ đảm bảo an ninh, bảo mật tài khoản của Bạn, ngăn ngừa gian lận, rủi do, nâng cao độ tin cậy và an toàn trong hoạt động kết nối giữa Người sử dụng và Dịch vụ VNPT Money.
d) Khi người dùng sử dụng một số dịch vụ trên ứng dụng VNPT Money, trong một số chức năng, ứng dụng có thực hiện gửi số điện thoại mà người dùng chọn lên Server VNPT Media (https://api.vnptpay.vn/ ...). Việc gửi số điện thoại này chỉ cho một mục đích duy nhất là kiểm tra số điện thoại mà người dùng đã chọn có liên kết với tài khoản VNPT Pay nào không, nhằm giúp người dùng có thể sử dụng chức năng một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin này cho bất kì mục đích nào khác và không chia sẻ thông tin này cho bất kỳ bên thứ 3. Đồng thời, quá trình truyền dữ liệu lên được thực hiện với giao thức “https” đã được mã hóa an toàn

2.2 Thông tin khi Người sử dụng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ

Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các Dịch vụ VNPT Money, bao gồm:
(i) Thông tin Người sử dụng cung cấp khi mở tài khoản;
(ii) Thông tin Người sử dụng cung cấp trên mẫu đăng ký (từ ứng dụng, website hoặc các kênh tương tác khác);
(iii) Các Thông tin Người sử dụng cập nhật trong quá trình sử dụng Dịch vụ;
(iv) Thông tin về các giao dịch và hoạt động của Người sử dụng;
(v) Thông tin tài chính bao gồm nhưng không giới hạn thông tin các tài khoản ngân hàng và/hoặc số thẻ ghi nợ/tín dụng mà Người sử dụng sử dụng hoặc liên kết với Dịch vụ;
(vi) Thông tin khi Người sử dụng liên hệ với VNPT-Media qua tổng đài, ứng dụng, trang Web và tài khoản mạng xã hội của VNPT-Media;
(vii) Khảo sát khi Người sử dụng thực hiện tính năng khảo sát trên Ứng dụng VNPT Money.

2.3 Thông tin từ các nguồn khác

Người sử dụng có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ... Thông qua đó, Chúng tôi có thể nhận được các thông tin được kiểm soát từ các bên thứ ba này và Người sử dụng đồng ý rằng Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này căn cứ theo Chính sách Riêng tư

2.4 Thông tin qua việc sử dụng thiết bị di động và xác thực Người dùng

a) Để hỗ trợ trong việc bảo vệ Người sử dụng khỏi những hành vi gian lận và sử dụng sai mục đích các thông tin của Bạn, Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các tương tác của Người sử dụng đối với Dịch vụ VNPT Money. Chúng tôi có thể đánh giá các thiết bị mà Người sử dụng dùng như máy tính, điện thoại và các thiết bị khác khi truy cập sử dụng dịch vụ nhằm nhận dạng bất kỳ hoạt động xâm phạm nào hoặc các phần mềm độc hại.
b) Khi Người sử dụng truy cập vào các ứng dụng, website của Dịch vụ VNPT Money, Chúng tôi có thể nhận được các thông tin về định vị, về thiết bị của Bạn. Chúng tôi có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp Dịch vụ đến Bạn. Các thiết bị di động đều có chức năng cho phép Người sử dụng tắt chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, Người sử dụng có thể liên hệ với nhà cung cấp, để kiểm soát các thông tin này.

3. Mục đích thu thập thông tin

Người sử dụng đồng ý rằng VNPT-Media có quyền sử dụng, lưu trữ, cung cấp và trao đổi các thông tin về Người sử dụng được VNPT-Media thu thập được nêu tại Chính sách này trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT) cho các mục đích sau:
a) Theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến thu thập và xác minh thông tin khách hàng;
b) Xử lý các giao dịch liên quan tới Dịch vụ, gửi thông báo kết quả/trạng thái các giao dịch của Người dùng;
c) Xác thực thông tin Người dùng;
d) Hỗ trợ khách hàng;
e) Chuyển câu hỏi của Người sử dụng đến người hỗ trợ phù hợp;
f) Điều tra và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Người sử dụng;
g) Theo dõi và cải thiện dịch vụ hỗ trợ Người sử dụng của VNPT-Media;
h) Cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tương tác sử dụng dịch vụ của Người sử dụng;
i) Đánh giá hiệu ứng, hiệu quả của Dịch vụ;
j) Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng dịch vụ của Người sử dụng: VNPT Media có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Người sử dụng về các Sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Sản phẩm/Dịch vụ của VNPT-Media và dịch vụ của các đối tác khác. Trường hợp Người sử dụng không muốn nhận những thông báo, quảng cáo từ Chúng tôi, Người sử dụng có thể làm theo những hướng dẫn được Chúng tôi cung cấp để từ chối nhận các thông tin này;
k) Kiểm soát, ngăn chặn hoặc khắc phục các hành vi gian lận hay những hoạt động vi phạm, bất hợp pháp;
l) Kiểm tra, đối chiếu tính chuẩn xác của thông tin, khả năng thanh toán và xác thực thông tin với bên thứ ba;
m) Nghiên cứu và phát triển: VNPT-Media có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích:
(i) Cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các Sản phẩm/dịch vu của VNPT-Media;
(ii) Phát triển các tính năng của Sản phẩm/dịch vụ mới;
(iii) Hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Sản phẩm/Dịch vụ của VNPT-Media.

4. Thay đổi thông tin cá nhân

Người sử dụng có thể kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào ứng dụng VNPT Money. Trong trường hợp Người sử dụng đóng tài khoản Ví Điện Tử/Mobile Money, Chúng tôi sẽ vẫn lưu giữ thông tin của Người sử dụng trong một khoảng thời gian nào đó nhằm phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, xử lý các vấn đề truy thu, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc thực hiện những hoạt động khác không trái quy định của pháp luật

5. Bảo vệ và lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng tại các máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các hoạt động tương tác trực tiếp với các máy chủ (server) và máy móc đặt tại các Trung tâm dữ liệu (Data Center) đều phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình về an toàn, an ninh và bảo mật theo quy định; đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo mật công nghệ thông tin theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tiêu chuẩn an ninh, an toàn, bảo mật quốc tế khác.

6. Chia sẻ và tiết lộ thông tin

6.1. Ngoài các mục đích được nêu trong chính sách này, VNPT-Media cam kết không chuyển nhượng, cho thuê, tiết lộ, chia sẻ thông tin của Người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự chấp thuận của Người sử dụng hoặc theo đúng quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6.2 Mục đích chia sẻ và tiết lộ thông tin:
a) Với bên thứ ba: Chia sẻ thông tin của Người sử dụng với bên thứ ba là các đối tác, doanh nghiệp hợp tác, nhà thầu, đại lý với VNPT-Media/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT để thực hiện các Sản phẩm/dịch vụ. Bên thứ ba có thể là các ứng dụng hoặc trang web khác tích hợp API hoặc dịch vụ của VNPT-Media/VNPT/ Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT; hoặc các ứng dụng hoặc các trang web có API hoặc dịch vụ mà VNPT-Media/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT tích hợp; hoặc các đối tác doanh nghiệp của VNPT-Media/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT; cung cấp các chương trình khuyến mại, cuộc thi hoặc dịch vụ chuyên biệt. Trong trường hợp VNPT-Media/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái của VNPT chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, để đảm bảo việc bảo mật thông tin của Người sử dụng, giữa VNPT-Media/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái VNPT và các bên thứ ba sẽ quy định rõ ràng và nghiêm ngặt các yêu cầu với việc các bên thứ ba phải có nghĩa vụ bảo mật các thông tin của Người sử dụng dựa trên các điều khoản và điều kiện mà VNPT-Media đã cam kết với Người sử dụng theo quy định của Chính sách này.
b) Với công chúng khi Người sử dụng gửi nội dung lên diễn đàn công cộng do VNPT-Media lập hoặc các diễn đàn khác bao gồm cả các thông tin được Người sử dụng đăng tải trên các diễn đàn công cộng như Fanpage của VNPT-Media trên Facebook hoặc các mạng xã hội khác.
c) Với các đơn vị cung cấp dịch vụ và các đối tác doanh nghiệp của VNPT-Media/VNPT/Công ty thuộc hệ sinh thái VNPT bao gồm:
(i) Các đơn vị cung cấp dịch vụ, đơn vị tư vấn, đối tác tiếp thị, hãng nghiên cứu thị trường;
(ii) Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác để hỗ trợ hoạt động kinh doanh;
(iii) Các bên nhận chuyển nhượng hoặc người kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, chia tách, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản của VNPT-Media;
(iv) Trong quá trình thực hiện việc thương lượng, sáp nhập, bán tài sản, hợp nhất hoặc tái cấu trúc, cấp vốn, mua lại tất cả hoặc một phần công việc kinh doanh của VNPT-Media với một tổ chức khác; Đối với mục đích này, VNPT-Media có thể xóa các phần dữ liệu có thể nhận dạng Người sử dụng và chia sẻ dữ liệu được ẩn danh vào một công ty khác.
d) Theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
(i) Chia sẻ cho các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan quản lý hành chính;
(ii) Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Điều khoản sử dụng này (hay còn gọi là “Điều khoản này”) quy định về các điều khoản khi sử dụng website này. Việc Bạn truy cập trang web này và bất kỳ trang nào trên trang web đồng nghĩa với việc Bạn đã đồng ý với các điều khoản này.

1. Giải thích từ ngữ

a) “Website”: là website http://vnptmoney.vn/ - trang thông tin điện tử của Dịch vụ VNPT Money, thuộc sở hữu của Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media).
b) “Tài nguyên”: là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, video,… hay bất kỳ thông tin và/hoặc tư liệu nào được thể hiện trên website này.
c) “Người sử dụng” (hoặc được gọi là “Bạn”): là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website

2. Quyền thay đổi nội dung điều khoản

a) VNPT-Media có thể sửa đổi, bổ sung bất cứ nội dung nào tại Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Bạn.
b) Khi sử dụng các dịch vụ cụ thể trong Dịch vụ VNPT Money, Bạn và VNPT-Media sẽ phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và bất kỳ hướng dẫn/quy tắc nào áp dụng cho riêng dịch vụ đó. Tất cả các hướng dẫn/quy tắc đó đều được coi là một phần tham chiếu tới Điều khoản này. Trường hợp bất cứ nội dung nào trong Điều khoản này mâu thuẫn với những nội dung trong các hướng dẫn/quy tắc thì những nội dung trong Điều khoản này sẽ quyết định.

3. Bản quyền và thương hiệu

a) Tất cả các tài nguyên trong website này là sở hữu độc quyền của VNPT-Media, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu đó đã được đăng ký hay chưa.
b) Không phần nào của các tài nguyên này được phép chỉnh sửa, sao chép, tái tạo, phân phối, lưu trữ trong hệ thống truy tìm, tự ý thay đổi các thành phần liên quan đến tài nguyên hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác cho mục đích thương mại hoặc công chúng khi không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ VNPT-Media.
c) Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh. VNPT-Media khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) dẫn đến tài nguyên của website này.
d) Các nhãn hiệu, biểu tượng của Dịch vụ VNPT Money đã được đăng ký và bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương

4. Hạn chế sử dụng

VNPT-Media không chấp nhận bất cứ hành vi sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website trong một các trường hợp sau:
a) Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;
b) Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác;
c) Gây rối trật tự công cộng và/hoặc phạm pháp hình sự;
d) Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự đồng ý của họ;
e) Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website;
f) Sử dụng vào mục đích kinh doanh/thương mại (bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc thi, cá cược, quảng cáo, kinh doanh đa cấp…) mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của VNPT-Media;
g) Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;
h) Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders), bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của VNPT-Media;
i) Bất kỳ hành động vi phạm pháp luật nào;
j) Bất kỳ hành động nào xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của VNPT-Media;
k) Bất kỳ hành động nào mà VNPT-Media cho rằng không thích hợp.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Khi truy cập và đồng ý sử dụng trang web này, bạn phải chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra, cụ thể:
a) VNPT-Media không đảm bảo cho sự chính xác, chức năng hoặc sự vận hành của bất kỳ phần mềm của bất kỳ bên thứ ba nào được sử dụng để liên kết với trang web;
b) Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo. Khi Bạn sử dụng những tài nguyên từ website, Bạn phải chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng các tài nguyên này;
c) Do tính chất của Internet, VNPT-Media không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng website này sẽ sẵn sàng và đáp ứng được yêu cầu của Bạn trong việc truy cập không bị gián đoạn, không bị chậm trễ, từ chối lệnh, lỗi, mất hoặc hủy bỏ thông tin được truyền tải, hoặc sẽ không có virus hay các yếu tố hủy hoại, lây nhiễm khác được truyền tải, hoặc không có sự hư hại nào xảy ra đối với hệ thống thiết bị điện tử của Bạn.
d) Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của Bạn khi truy cập, sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. VNPT-Media không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng phát sinh do hành vi sử dụng, truy cập hoặc không thể sử dụng, truy cập website này.
e) Website này có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào mà không cần thông báo trước. VNPT-Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự hư hỏng nào phát sinh do bất cứ sự thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trường hợp đã báo trước cho VNPT-Media.
f) Sản phẩm, dịch vụ và các nội dung khác được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, nội dung trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.
g) Website này có thể kết nối tới các website của các bên thứ ba, và các liên kết này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin hữu ích đối với Bạn khi sử dụng website này. VNPT-Media không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ cảu các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của bên thứ ba. Khi đó, Bạn phải tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, vì vậy Bạn cần phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.

6. Hiệu lực từng phần

Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản này, nếu bất cứ điều khoản này của Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào hoặc ở bất kỳ mức độ nào, các nội dung còn lại của Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và việc áp dụng các nội dung sẽ được thực thi trong phạm vi pháp luật cho phép.

7. Chỉ định

a) VNPT-Media có thể chỉ định bất kỳ hoặc tất nội dung của Điều khoản này và có thể chỉ hoặc ủy quyền một phần, toàn bộ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Điều khoản này.
b) Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ nội dung nào của Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, hoặc chuyển giao bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của Bạn tại Điều khoản này cho bất cứ bên thứ ba nào, trừ trường hợp có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VNPT-Media.

HẠN MỨC VÀ PHÍ
1. Nạp tiền vào Ví từ các ngân hàng trên ứng dụng VNPT Money

Chính sách Mức 1 Mức 2
Nạp tiền từ ngân hàng liên kết - Được phép
Nạp tiền từ các ngân hàng nội địa Được phép Được phép
Hạn mức và phí nạp tiền từ vào Ví qua Ngân hàng liên kết hoặc bằng internet banking/ mobile banking của ngân hàng khác - 500.000đ/ lần giao dịch
- 2.000.000đ/ ngày giao dịch
- Phí GD: Miễn phí
- 30.000.000đ/ lần giao dịch
- 30.000.000đ/ ngày giao dịch
- Phí GD: Miễn phí
2. Rút tiền từ Ví qua Ngân hàng liên kết
Chính sách Mức 1 Mức 2
Rút tiền về ngân hàng liên kết trực tiếp - Được phép
Hạn mức và phí rút tiền (*) - 15.000.000đ/ lần giao dịch
- 30.000.000đ/ ngày giao dịch
- Phí:Miễn phí 5 lần đầu tiên trong tháng, từ lần thứ 6 tính phí 0.55%/giao dịch (Tối thiểu thu 2.000đ/giao dịch)
3. Chuyển tiền từ Ví – Ví
Chính sách Mức 1 Mức 2
Chuyển tiền sang ví khác Không được phép Được phép
Nhận tiền từ ví khác - Được phép
Hạn mức và phí chuyển tiền Ví - Ví (*) - 20.000.000đ/ lần giao dịch
- 30.000.000đ/ ngày giao dịch
- Phí GD: Miễn phí
Hạn mức chuyển tiền trong tháng Hạn mức thanh toán và chuyển tiền qua Ví VNPT Pay là 100.000.000đ/tháng (Theo thông tư 23 quy định của NHNN kể từ ngày 07/01/2020)
4. Chuyển tiền từ Ví sang tài khoản/số thẻ ngân hàng nội địa
Chính sách Mức 1 Mức 2
Chuyển tiền từ Ví đến tài khoản/số thẻ ngân hàng hội địa Được phép
Hạn mức và phí chuyển tiền từ Ví đến tài khoản/số thẻ ngân hàng hội địa (*) - 15.000.000đ/ lần giao dịch
- 30.000.000đ/ ngày giao dịch
- Phí GD: Miễn phí 5 lần đầu tiên trong tháng, từ lần thứ 6 tính phí 5.500đ/giao dịch
Hạn mức chuyển tiền trong tháng Hạn mức thanh toán và chuyển tiền qua Ví VNPT Pay là 100.000.000đ/tháng (Theo thông tư 23 quy định của NHNN kể từ ngày 07/01/2020)
5. Thanh toán hoá đơn
Chính sách Mức 1 Mức 2
Thanh toán bằng ví Được phép Được phép
Hạn mức và phí thanh toán qua ví - 500.000đ/ lần giao dịch
- 2.000.000đ/ ngày giao dịch
- Phí GD: quy định theo từng dịch vụ
- 30.000.000đ/ lần giao dịch
- 30.000.000đ/ ngày giao dịch
- Phí GD: quy định theo từng dịch vụ.
Giới hạn số lượt giao dịch/ngày 5 Không giới hạn
Hạn mức thanh toán trong tháng Hạn mức thanh toán và chuyển tiền qua Ví VNPT Pay là 100.000.000đ/tháng (Theo thông tư 23 quy định của NHNN kể từ ngày 07/01/2020)

(*) Thời gian áp dụng hạn mức và phí được áp dụng từ 01/07/2020.
Mức 1: Áp dụng cho đối tượng khách hàng đang trong quá trình hoàn thiện xác thực tài khoản theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
Mức 2: Áp dụng cho đối tượng khách hàng đã hoàn thiện quy trình xác thực tài khoản theo quy định của Ngân hàng nhà nước.
Lưu ý: Hạn mức và phí có thể thay đổi theo giai đoạn.
Với các thông tin trên đây, hy vọng có thể giúp Quý khách hàng có thể hiểu phần nào về việc định danh tài khoản ví VNPT Pay. Chúng tôi rất mong sự hợp tác và góp ý của Quý khách để có thể tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hơn.
Xem chi tiết biểu phí đối với từng ngân hàng liên kết tại đây
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 18001091 (nhánh 3)

I. Bảng Chính Sách Phí Dịch Vụ Vnpt Money Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân

Dịch vụ Hình thức Chính sách phí Hạn mức
Nạp tiền Nạp tiền mặt tại Điểm vào Ví/ Mobile Money Miễn phí Thông tin chi tiết theo bảng hạn mức đính kèm
Nạp tiền từ Ví sang Mobile Money
Nạp tiền từ Mobile Money sang Ví
Nạp tiền từ Ngân hàng không liên kết vào Mobile Money/Ví
Nạp tiền từ Ngân hàng liên kết vào Mobile Money/Ví
Rút tiền Rút tiền từ Ví về Mobile Money Miễn phí Thông tin chi tiết theo bảng hạn mức đính kèm
Rút tiền từ Mobile Money về Ví
Rút tiền mặt tại Điểm 0.5%/GTGT, tối thiểu 2.000đ/GD
Rút tiền từ Moblie Money về Ngân hàng liên kết Miễn phí
Rút tiền từ Ví về Ngân hàng liên kết - Miễn phí dưới 100 triệu/tháng hoặc 10 Giao dịch/Tháng (tùy điều kiện nào đến trước)
- Thu phí 0.5%/GTGD ngoài hạn mức, tối thiểu 2000đ/GD
Chuyển tiền Chuyển tiền giữa các tài khoản Mobile Money Miễn phí Thông tin chi tiết theo bảng hạn mức đính kèm
Chuyển tiền từ Ví sang Ví
Chuyển tiền từ Mobile Money sang Ngân hàng không liên kết bằng hình thức quét QRCODE
Chuyển tiền từ Mobile Money sang Ngân hàng không liên kết bằng hình thức khác - Miễn phí dưới 5 triệu/tháng hoặc 10 Giao dịch/Tháng (tùy điều kiện nào đến trước)
- Thu phí 0.1%/GTGD ngoài hạn mức, tối thiểu 500đ/GD
Thanh toán Thanh toán qua Ví Miễn phí Thông tin chi tiết theo bảng hạn mức đính kèm
Thanh toán qua Mobile Money

II. Bảng Hạn Mức Các Dịch Vụ

Dịch vụ Hình thức Hạn mức
Nạp tiền Nạp tiền mặt tại Điểm vào Ví/ Mobile Money Tối thiểu/GD: 10.000đ
Tối đa/GD: 10.000.000đ
Tối đa/ngày: 30.000.000đ
Tối đa/tháng: 100.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
SLGD tối đa/tháng: 200
Nạp tiền từ Ví vào Mobile Money Tối thiểu/GD: 1.000đ
Tối đa/GD: 30.000.000đ
Tối đa/ngày: 50.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 100.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200
Nạp tiền từ Mobile Money vào Ví Tối thiểu/GD: 1.000đ
Tối đa/GD: 10.000.000đ
Tối đa/ngày: 10.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 10.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200
Nạp tiền từ ngân hàng liên kết vào Mobile Money/Ví Theo chính sách của ngân hàng liên kết trực tiếp
Nạp tiền từ ngân hàng liên kết vào Mobile Money/Ví Tối thiểu/GD: 10.000đ
Tối đa/GD: 30.000.000đ
Tối đa/ngày: 100.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 100.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200
Rút tiền Rút tiền mặt Tối thiểu/GD: 10.000đ
Tối đa/GD: 10.000.000đ
Tối đa/ngày: 10.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 10.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200
Rút tiền từ Ví về Mobile Money Tối thiểu/GD: 1.000đ
Tối đa/GD: 30.000.000đ
Tối đa/ngày: 50.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 100.000.000đ
SLDG tối đa/tháng: 200
Rút tiền từ Mobile Money về Ví Tối thiểu/GD: 1.000đ
Tối đa/GD: 10.000.000đ
Tối đa/ngày: 10.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 10.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200
Rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết (Từ MM hoặc Ví) Theo chính sách của ngân hàng liên kết trực tiếp
Chuyển tiền Chuyển tiền giữa các tài khoản Mobile Money Tối thiểu/GD: 1.000đ
Tối đa/GD: 10.000.000đ
Tối đa/ngày: 10.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 10.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200
Chuyển tiền từ Mobile Money sang Ngân hàng không liên kết bằng hình thức khác
Chuyển tiền từ Mobile Money sang ngân hàng không liên kết bằng hình thức quét mã QR
Chuyển tiền giữa các Ví Tối thiểu/GD: 1.000đ
Tối đa/GD: 30.000.000đ
Tối đa/ngày: 100.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 100.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200
Thanh toán Thanh toán qua Ví Tối đa/GD: 30.000.000đ
Tối đa/ngày: 50.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 500
Tối đa/tháng: 100.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 1000
Thanh toán qua Mobile Money Tối đa/GD: 10.000.000đ
Tối đa/ngày: 10.000.000đ
SLGD tối đa/ngày: 100
Tối đa/tháng: 10.000.000đ
SLGD tối đa/tháng: 200

(*) Biểu phí áp dụng từ ngày 01/04/2023 đến khi có thông báo mới
Lưu ý: Hạn mức và phí có thể thay đổi theo giai đoạn.
Xem chi tiết biểu phí đối với từng ngân hàng liên kết tại đây
Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 18001091 (nhánh 3)

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ VNPT PAY

(Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân)Bản cập nhật ngày: 09/03/2022
Thoả thuận sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là Thoả thuận) được lập giữa:
- Khách hàng – là người đăng ký sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay; và
- Tổng công ty Truyền thông (“VNPT-Media”)

Điều 1. Điều khoản chấp thuận

1.1. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay của VNPT-Media (gọi tắt là "Thỏa thuận") giữa Khách hàng và VNPT-Media trên Ứng dụng VNPT Money. Trước khi đăng ký, sử dụng dịch vụ, Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này.
1.2. Khách hàng đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này. Việc sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là chấp thuận các điều khoản của Thỏa thuận này. VNPT-Media có thể sửa đổi, bổ sung bất cứ nội dung nào tại Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được quy định khác đi, các nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được thông báo, niêm yết mà không cần thông báo trước tới Khách hàng. Việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực sẽ được coi là chấp thuận các sửa đổi, bổ sung đó. Những thay đổi trong Thỏa thuận này sẽ được cập nhật và đăng tải trên trang thông tin điện tử và Ứng dụng VNPT Money.
1.3. Bên cạnh việc thực hiện các quy định tại Thỏa thuận này, Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các hướng dẫn liên quan đến việc quản lý và sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay của VNPT-Media được đăng tải công khai trên website: http://vnptmoney.vn.
1.4. Bằng việc sử dụng Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay (“Tài khoản”) và các dịch vụ liên quan đến Tài khoản, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng VNPT-Media chỉ cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật với các điều kiện cung cấp dịch vụ phù hợp thực tế triển khai tại thời điểm Khách hàng sử dụng dịch vụ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1. “VNPT-Media”: là Tổng công ty Truyền thông trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2.2. “Khách hàng” (chủ Tài khoản): là cá nhân đăng ký sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay và được VNPT-Media chấp thuận cung ứng dịch vụ, trở thành chủ tài khoản hợp pháp sử dụng Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay (“Tài khoản”).
2.3. “Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay” hoặc “dịch vụ”: là dịch vụ cung cấp cho Khách hàng một tài khoản điện tử định danh do VNPT-Media tạo lập trên vật mang tin (như chip điện tử, SIMCARD…) và cho phép Khách hàng sử dụng Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay trong phạm vi do VNPT-Media quy định từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật.
2.4. “Ứng dụng VNPT Money”: là ứng dụng do VNPT-Media xây dựng và phát triển theo giấy phép hoạt động được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cung cấp cho Khách hàng dịch vụ Ví điện tử và các dịch vụ khác cho VNPT-Media và/hoặc đối tác của VNPT-Media cung cấp.
2.5. “Tài khoản thanh toán”: là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của Khách hàng mở tại Ngân hàng liên kết với VNPT-Media để sử dụng các dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán do Ngân hàng liên kết và VNPT-Media cung ứng.
2.6. “Đơn vị chấp nhận thanh toán” (“ĐVCNTT”): là các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hoá, dịch vụ chấp nhận cho Khách hàng sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay để thanh toán.
2.7. “Giao dịch”: là các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng trên Tài khoản của Khách hàng theo dịch vụ mà Khách hàng đăng ký và được VNPT-Media cung cấp.
2.8. “Phương thức xác thực”: là cách thức mà VNPT-Media sử dụng để xác thực Khách hàng trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Phương thức xác thực bằng mật khẩu, passcode, mã PIN, SMS OTP, sinh trắc học, Token… phù hợp với yêu cầu thực tế của dịch vụ.
2.9. “Phí dịch vụ”: là các khoản phí mà Khách hàng phải thanh toán khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay do VNPT-Media cung cấp.
2.10. “Ngày làm việc”: là các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, không bao gồm ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
2.11. “Hạn mức giao dịch”: có nghĩa là hạn mức tối đa giá trị/số lượng giao dịch trên Ví điện tử được chấp thuận bởi VNPT-Media. Thông tin hạn mức được công bố công khai tại website https://vnptmoney.vn/web/.

Điều 3. Mở, sử dụng và quản lý Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay

3.1. Mở Tài khoản
a) Khi đăng ký sử dụng Dịch vụ, Khách hàng phải mở Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký mở Tài khoản bằng cách truy cập một trong các cách sau: (i) trang thông tin điện tử https://vnptmoney.vn/web/, (ii) Ứng dụng VNPT Money, hoặc (iii) các Kênh liên kết khác được VNPT-Media công bố công khai theo từng thời kỳ.
b) Khách hàng phải cung cấp cho VNPT-Media đầy đủ các thông tin, tài liệu theo quy định của VNPT-Media về nhận biết khách hàng theo từng thời kỳ phù hợp với yêu cầu quản lý của VNPT-Media và quy định của pháp luật.
c) Khách hàng đảm bảo số điện thoại đăng ký sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay phải là thuê bao đã được kích hoạt, đang hoạt động hợp lệ và Khách hàng có đầy đủ quyền sở hữu, truy cập, sử dụng hợp pháp, hợp lệ.
d) Khách hàng đảm bảo liên kết Tài khoản của Khách hàng với tối thiểu 01 tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ của Khách hàng mở tại Ngân hàng liên kết khi sử dụng dịch vụ. Khách hàng đảm bảo chủ tài khoản thanh toán/thẻ ghi nợ liên kết phải đồng thời là chủ Ví điện tử VNPT Pay.
e) Khách hàng đảm bảo các thông tin cung cấp cho VNPT-Media là cập nhật, chính xác và đúng sự thật. Khách hàng chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp cho VNPT-Media trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về các thông tin này, Khách hàng phải thông báo ngay cho VNPT-Media một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. VNPT-Media sẽ không chịu trách nhiệm nếu quyền lợi của Khách hàng bị ảnh hưởng hoặc bị hạn chế do sự sai lệch thông tin đăng ký do lỗi của Khách hàng.
3.2. Sử dụng và Quản lý Tài khoản
a) Khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật Mật khẩu và các thông tin đã cung cấp trong quá trình mở và sử dụng Tài khoản.
b) Khách hàng được sử dụng số dư trong Tài khoản cho các giao dịch thanh toán, chuyển tiền, rút tiền, nạp tiền hợp pháp, hợp lệ theo quy định của VNPT-Media theo từng thời kỳ. Khách hàng đảm bảo số dư trong Tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập. VNPT-Media có quyền tạm ngừng và/hoặc từ chối thực hiện yêu cầu thanh toán/chuyển tiền/rút tiền/nạp tiền của Khách hàng nếu Tài khoản của Khách hàng không đảm bảo đủ số dư.
c) Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi, đối chiếu số dư trong Tài khoản với lịch sử giao dịch, quản lý các giao dịch trên Tài khoản. Khách hàng đồng ý kiểm tra tính chính xác của tất cả các chi tiết trong Lịch sử giao dịch và thông báo ngay cho VNPT-Media nếu phát hiện sai sót, nhầm lẫn trong Tài khoản hoặc Tài khoản bị lợi dụng. Khách hàng có quyền gửi yêu cầu tra soát, khiếu nại cho VNPT-Media trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch.
d) Lịch sử giao dịch và thông báo số dư của Tài khoản sẽ được hiển thị theo thiết kế giao diện Ứng dụng VNPT Money theo từng thời kỳ.
e) Trường hợp nghi ngờ Tài khoản bị lợi dụng, bị lộ các thông tin bảo mật, thông tin xác thực, định danh của Khách hàng, Khách hàng phải ngay lập tức thông báo cho VNPT-Media và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ khoá/tạm khoá Tài khoản và/hoặc số dư Tài khoản. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh liên quan.
f) VNPT-Media có thể từ chối thực hiện lệnh nạp, rút, thanh toán, chuyển tiền của Khách hàng nếu có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng giao dịch trên là gian lận hoặc để thực hiện hành vi phạm tội khác. VNPT-Media sẽ thông báo cho Khách hàng biết lý do từ chối thực hiện giao dịch và biện pháp khắc phục.
3.3. Tạm khoá, Phong toả, Đóng Tài khoản
a) Tạm khoá Tài khoản
i. Tài khoản được tạm khóa (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ dịch vụ (thanh toán/chuyển tiền/nạp tiền/rút tiền) và/hoặc số dư trên Tài khoản trong các trường hợp sau:
   - Khi có yêu cầu hợp lệ về việc tạm khoá Tài khoản từ Khách hàng;
   - Theo thoả thuận trước giữa Khách hàng và VNPT-Media;
   - Trong trường hợp xảy ra những mất mát, hư hỏng của thiết bị di động hoặc những rủi ro/thiệt hại khi thông tin mã truy cập và mật khẩu đăng nhập vào Tài khoản không còn được bảo mật, Khách hàng có quyền liên hệ đến Tổng đài của VNPT-Media và VNPT-Media sẽ tạm khóa tài khoản dựa trên những thông tin Khách hàng cung cấp theo đúng quy định của VNPT-Media và quy định của pháp luật;
   - Khi phát sinh tranh chấp, tra soát, khiếu nại liên quan đến Tài khoản;
   - Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
   - Các trường hợp khác theo quy định của VNPT-Media và phù hợp với quy định của pháp luật theo từng thời kỳ.
ii. Việc sử dụng Tài khoản trong thời gian tạm khóa được thực hiện theo đúng nội dung tạm khóa. Số tiền bị tạm khóa được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung tạm khóa. Trường hợp Tài khoản bị tạm khóa một phần thì phần Dịch vụ/số dư không bị tạm khóa được sử dụng bình thường
iii. Việc tạm khóa Tài khoản, tùy theo lý do tạm khóa, sẽ chấm dứt khi:
   - Kết thúc thời hạn tạm khoá theo yêu cầu của Khách hàng;
   - Kết thúc thời hạn tạm khoá theo thoả thuận giữa Khách hàng và VNPT-Media;
   - Có kết quả xác minh Tài khoản không gian lận và/hoặc vi phạm pháp luật;
   - Các trường hợp khác theo quy định của VNPT-Media và phù hợp với quy định của pháp luật theo quy từng thời kỳ.
b) Phong toả Tài khoản
i. Tài khoản bị phong toả một phần hoặc toàn bộ số dư trên Tài khoản của Khách hàng trong các trường hợp sau:
   - Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
   - Khi VNPT-Media phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có vào Tài khoản của Khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền. Số tiền bị phong toả trên Tài khoản không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;
   - Khi Khách hàng và VNPT-Media có thoả thuận về việc phong toả Tài khoản của Khách hàng nhằm đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của Khách hàng và VNPT-Media.
ii. Việc sử dụng Tài khoản trong thời gian phong tỏa được thực hiện theo đúng nội dung phong tỏa. Số tiền bị phong tỏa phải được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp Tài khoản bị phong tỏa một phần thì số tiền không bị phong tỏa vẫn được sử dụng bình thường
iii. Việc phong tỏa Tài khoản, tùy theo lý do phong tỏa, sẽ chấm dứt khi:
   - Kết thúc thời hạn phong toả;
   - Sự kiện để VNPT-Media thực hiện phong toả Tài khoản kết thúc;
   - Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
   - Các trường hợp khác theo quy định của VNPT-Media và phù hợp với quy định của pháp luật theo từng thời kỳ.
c) Đóng Tài khoản
i. VNPT-Media có quyền đóng Tài khoản của Khách hàng trong các trường hợp sau:
   - Theo yêu cầu hợp lệ của Khách hàng và sau khi Khách hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Tài khoản;
   - Khi Khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết/bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố là mất tích;
   - VNPT-Media phát hiện Tài khoản được mở vi phạm các quy định về mở và sử dụng Tài khoản theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của VNPT-Media;
   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và quy định của VNPT-Media trong từng thời kỳ.
ii. VNPT-Media sẽ thông báo cho Khách hàng về việc đóng Tài khoản bằng một trong các phương thức như: email, tin nhắn điện thoại hoặc trên website http://vnptmoney.vn. VNPT-Media đồng thời sẽ chấm dứt các dịch vụ kết nối với Tài khoản đó.
iii. Khách hàng hoặc Người đại diện, Người thừa kế theo pháp luật của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự/bị chết/bị tuyên bố là đã chết/bị tuyên bố là mất tích có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết để xử lý số tiền còn lại theo quy trình tại thời điểm đóng Tài khoản. Trường hợp Khách hàng cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin được yêu cầu, VNPT-Media sẽ không có trách nhiệm hoàn trả số tiền còn lại cho Khách hàng.

Điều 4. Phí dịch vụ và Hạn mức giao dịch

4.1. Biểu phí dịch vụ được VNPT-Media quy định theo từng thời kỳ và được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay.
4.2. Tuỳ theo điều kiện trong từng thời kỳ, VNPT-Media có quyền quy định và thay đổi biểu phí, mức phí dịch vụ, phương thức thu phí, hạn mức giao dịch, hạn mức số dư áp dụng cho Tài khoản của Khách hàng. Các điều chỉnh sẽ được VNPT-Media thông báo cho Khách hàng thông qua một trong các hình thức sau: (i) Trang thông tin điện tử; (ii) thư điện tử Khách hàng đã đăng ký; (iii) thông báo hiển thị trên giao diện Ứng dụng VNPT Money.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

5.1 Quyền của Khách hàng
a) Sử dụng các dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký với VNPT-Media theo đúng quy định tại Thoả thuận này, quy định của VNPT-Media và pháp luật;
b) Yêu cầu VNPT-Media tư vấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ;
c) Thay đổi thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với VNPT-Media, yêu cầu cấp lại mật khẩu. VNPT-Media sẽ thực hiện thay đổi sau khi tiến hành kiểm tra, xác nhận và chấp thuận yêu cầu thay đổi thông tin của Khách hàng.
d) Được giải quyết và/hoặc trả lời về các yêu cầu tra soát, khiếu nại theo quy định của pháp luật và quy định tại Thỏa thuận này;
e) Được VNPT-Media cung cấp thông tin tài khoản, thông tin số dư, thông tin sao kê theo quy định của VNPT-Media và phù hợp với quy định của pháp luật;
f) Có quyền ngừng sử dụng dịch vụ sau khi thông báo tới VNPT-Media bao gồm cả trường hợp Khách hàng không đồng ý với các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Biểu phí dịch vụ và Thoả thuận do VNPT-Media công bố;
g) Các quyền khác theo quy định của Thoả thuận này và quy định của pháp luật;
5.2 Nghĩa vụ của Khách hàng
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật, của VNPT-Media liên quan đến việc đăng ký, sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay;
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà mình cung cấp;
c) Chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ từ Ví điện tử VNPT Pay, đồng thời chịu trách nhiệm với sự sai sót, nhầm lẫn trong trường hợp do Khách hàng nhập sai, không đầy đủ, không chính xác dẫn đến giao dịch thanh toán, chuyển tiền bị nhầm lẫn;
d) Bảo quản các thiết bị cài đặt Ứng dụng VNPT Money và bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực, xác nhận giao dịch và thông tin định danh khác của Khách hàng liên quan đến Tài khoản. VNPT-Media không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc Khách hàng để thất lạc các thiết bị cài đặt Ứng dụng VNPT Money, cung cấp cho bên thứ ba hoặc bị đánh cắp, bị lợi dụng, bị lộ bất kỳ thông tin nào được nêu tại điểm này;
e) Kiểm tra, thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ theo biểu phí của VNPT-Media quy định theo từng thời kỳ;
f) Hoàn trả và phối hợp với VNPT-Media để hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do VNPT-Media chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống) trong vòng 03 ngày làm việc
g) Gửi cho VNPT-Media yêu cầu tra soát, khiếu nại (nếu có) bằng văn bản trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày K hách hàng nhận được thông báo giao dịch hoặc kể từ ngày quyền và lợi ích của Khách hàng bị vi phạm. Trừ trường hợp do lỗi của VNPT-Media, Khách hàng phải chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) do Khách hàng khiếu nại quá thời hạn kể trên. Các yêu cầu tra soát, khiếu nại có thời gian sau 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch, VNPT-Media có quyền từ chối yêu cầu tra soát;
h) Thanh toán đầy đủ các khoản phí dịch vụ theo Biểu phí được VNPT-Media quy định theo từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật;
i) Các nghĩa vụ khác theo Thoả thuận này và quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của VNPT-Media

6.1 Quyền của VNPT-Media
a) Yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các hồ sơ, thông tin cần thiết khi Khách hàng đề nghị mở Tài khoản và trong quá trình sử dụng Tài khoản; b) Có quyền chấp thuận hoặc từ chối đăng ký của Khách hàng mà không cần thông báo lý do từ chối hoặc áp dụng các biện pháp xác minh thêm các thông để đảm bảo quyền, lợi ích của Khách hàng; c) Được quyền tự động trích nợ Tài khoản của Khách hàng, phong toả, đóng, chuyển đổi hoặc tất toán số dư theo quy định của VNPT-Media để xử lý các trường hợp theo Thoả thuận này, thoả thuận giữa VNPT-Media và Khách hàng và theo quy định của pháp luật; d) Quy định các biện pháp bảo đảm an toàn trong thanh toán tuỳ theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của VNPT-Media; e) Truy cập, thu thập, sử dụng thông tin của Khách hàng và Tài khoản của Khách hàng theo quy định của VNPT-Media từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng và cung cấp dịch vụ phù hợp nhất tới Khách hàng; f) Thu phí dịch vụ của Khách hàng theo quy định của VNPT-Media trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật; g) Nâng cấp, thay đổi, điều chỉnh Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay trên tất cả các kênh giao dịch để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ một cách tốt nhất của Khách hàng. Những sự thay đổi này được thông báo qua các phương thức: tin nhắn SMS, website: http://vnptmoney.vn, tổng đài hỗ trợ Khách hàng, Ứng dụng di động, quầy giao dịch và các kênh khác theo từng thời kỳ. Do đó, khi sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay nghĩa là Khách hàng đã đồng ý chủ động cập nhật thông tin về những thay đổi này. Đồng thời VNPT-Media và đối tác của VNPT-Media trong việc cung cấp dịch vụ có quyền sử dụng thông tin của Khách hàng đã cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ để bổ sung, cập nhật thông tin đã đăng ký với VNPT-Media; h) Các quyền khác theo Thoả thuận này và quy định của pháp luật. 6.2 Nghĩa vụ của VNPT-Media
a) Tuân thủ các quy định về cung ứng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay cho Khách hàng theo Thoả thuận này và quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn Khách hàng sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay;
c) Kiểm tra, xác thực, cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ;
d) Đảm bảo an toàn số dư trên Tài khoản theo quy định của pháp luật;
e) Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng và Tài khoản của Khách hàng theo chính sách của VNPT-Media và phù hợp với quy định của pháp luật;
f) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng Tài khoản của Khách hàng phù hợp với quy định và thoả thuận giữa VNPT-Media và Khách hàng; kiểm soát các lệnh thanh toán của Khách hàng, đảm bảo lập đúng thủ tục quy định, hợp pháp, hợp lệ và khớp đúng với các thông tin đã đăng ký, cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại dịch vụ phục vụ nhu cầu giao dịch của Khách hàng.
g) Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng Tài khoản theo quy định của pháp luật và quy định của VNPT-Media;
h) Thực hiện các yêu cầu trợ giúp như mở lại Tài khoản, tạm khoá Tài khoản, phong toả Tài khoản, đóng Tài khoản phù hợp với quy định của VNPT-Media;
i) Công bố các loại phí và mức phí cho Khách hàng trước khi sử dụng dịch vụ.
j) Các nghĩa vụ khác theo Thoả thuận này và quy định của pháp luật.

Điều 7. Giao dịch không huỷ ngang

7.1. Khách hàng không thể huỷ, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch nào đã thực hiện thành công (tức là thời điểm dữ liệu đã được nhập vào hệ thống xử lý của VNPT-Media). Trường hợp Khách hàng muốn huỷ yêu cầu thực hiện Giao dịch của mình, VNPT-Media có quyền (nhưng không bắt buộc) xem xét với điều kiện: (i) yêu cầu huỷ giao dịch được gửi đến VNPT-Media ngay lập tức sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch, (ii) VNPT-Media chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý giao dịch trên hệ thống của mình theo yêu cầu của Khách hàng, (iii) việc huỷ giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của VNPT-Media cũng như quyền và lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào khác.
7.2. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thành công sẽ được VNPT-Media coi là có giá trị và không huỷ ngang và Khách hàng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với VNPT-Media đối với các giao dịch đó.

Điều 8. Quy định xử lý tra soát, khiếu nại

8.1. Các kênh tiếp nhận hỗ trợ xử lý tra soát, khiếu nại:
a) Điện thoại CSKH: 18001091 nhánh 03;
b) Gửi email tới địa chỉ: cskh.vnptmoney@vnpt.vn;
c) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ thông qua fanpage chính thức của dịch vụ;
d) Trụ sở chính của VNPT-Media tại Toà nhà VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
8.2. Đối với các thông tin mật liên quan đến Tài khoản, giao dịch trên Tài khoản, Khách hàng đồng ý tuân thủ thủ tục cung cấp thông tin theo quy định của VNPT-Media.
8.3. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:
a) Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của khách hàng, VNPT-Media sẽ thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Khách hàng thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 8.1 Điều này.
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Khách hàng, VNPT-Media sẽ thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Khách hàng và/hoặc thuộc các trường hợp được xem là Sự kiện bất khả kháng.
c) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc Bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, VNPT-Media thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên.
d) Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, VNPT-Media sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, VNPT-Media thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
e) Trường hợp Khách hàng và các bên liên quan không thoả thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.
f) Sau khi tiến hành tra soát theo quy trình giải quyết tra soát, khiếu nại tại VNPT-Media, nếu kết quả tra soát là không đúng, Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí tra soát, khiếu nại sai.

Điều 9. Các hành vi bị cấm

9.1. Trong quá trình sử dụng Tài khoản và các dịch vụ liên quan của VNPT-Media, Khách hàng không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào (“Hành vi bị cấm”) sau đây:
a) Vi phạm bất kỳ quy định của pháp luật nào;
b) Thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VNPT-Media và hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác;
c) Gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định hệ thống và quyền lợi của các Khách hàng khác thông qua các hành vi bao gồm nhưng không giới hạn: khởi tạo nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, phân tán các phần mềm độc hại có khả năng gây hại tới hệ thống, dữ liệu của VNPT-Media;
d) Sử dụng Tài khoản để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận, đưa hoặc nhận hối lộ, trốn thuế, trục lợi từ các chương trình quảng cáo, khuyến mại, mua bán, trao đổi các giao dịch bị cấm theo quy định của pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
e) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, trao đổi, tặng, cho hoặc mua, bán Tài khoản, thông tin Tài khoản.
9.2. Nếu VNPT-Media có căn cứ Khách hàng đã thực hiện hoặc có khả năng sẽ thực hiện một hoặc nhiều hành vi trong các Hành vi bị cấm, hoặc VNPT-Media đánh giá rằng việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Khách hàng sẽ có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của VNPT-Media và bất kỳ bên thứ ba nào, VNPT-Media có quyền thực hiện các biện pháp xử lý bao gồm:
a) Ngừng/tạm ngừng/từ chối cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ cho Khách hàng;
b) Ngay lập tức đơn phương chấm dứt mọi hợp đồng và/hoặc thoả thuận đã ký kết với Khách hàng;
c) Đóng Tài khoản Ví điện tử của Khách hàng;
d) Khoá/phong toả toàn bộ hoặc một phần dịch vụ và/hoặc số dư Tài khoản mà VNPT-Media nhận thấy có liên quan đến các Hành vi bị cấm nhằm phục vụ các công tác điều tra của VNPT-Media và/hoặc cơ nhà nhà nước có thẩm quyền;
e) Cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan đến các giao dịch, Khách hàng và Thoả thuận này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục điều tra theo quy định của pháp luật;
f) Thu hồi các ưu đãi mà Khách hàng có được từ việc thực hiện một trong các Hành vi bị cấm;
g) Từ chối cho Khách hàng tham gia các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, ưu đãi do VNPT-Media và/hoặc đối tác của VNPT-Media triển khai;
h) Các biện pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10. Bảo mật thông tin và Quyền sở hữu trí tuệ

10.1. Để đảm bảo an toàn và bảo mật trong sử dụng dịch vụ, VNPT-Media có trách nhiệm:
a) Cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà Khách hàng cung cấp và không tiết lộ thông tin cho đơn vị khác trừ khi có sự đồng ý của Khách hàng hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tuân thủ các quy định về an toàn, bảo mật và quản lý rủi ro trong giao dịch điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
c) Xây dựng và thực hiện quy định nội bộ và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định khác có liên quan.
10.2. Khách hàng đồng ý cho VNPT-Media khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp, cập nhật và những thông tin phát sinh từ việc Khách hàng đăng ký, sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay và đồng ý cho VNPT-Media/Đối tác của VNPT-Media sử dụng các dữ liệu này cho các mục đíchphục vụ Khách hàng thực hiện các giao dịch và sử dụng dịch vụ do VNPT-Media cung cấp, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với Khách hàng.
10.3. Tất cả các dữ liệu của Khách hàng sẽ được bảo vệ và sử dụng theo quy định tại Chính sách Quyền riêng tư được công bố trên website: http://vnptmoney.vn và cập nhật tuỳ từng thời điểm.
10.4. Tất cả các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu, thiết kế, đồ hoạ, phần mềm, hình ảnh, logo, ngôn ngữ, tên thương mại, các giải pháp công nghệ, ứng dụng, báo cáo hoặc bất cứ phần nào cấu thành nên Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay là sở hữu độc quyền của VNPT-Media, không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu đó đã được đăng ký hay chưa đăng ký. Không cá nhân, tổ chức nào được sao chép, tái tạo, phân phối, tự ý thay đổi các thành phần liên quan đến thương hiệu sản phẩm của VNPT-Media tại bất kỳ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 11. Hoàn trả tiền

11.1. VNPT-Media thực hiện hoàn trả tiền vào Tài khoản của Khách hàng trong các trường hợp sau:
a) Có yêu cầu hoàn trả tự nguyện từ thụ hưởng khoản tiền từ Tài khoản của Khách hàng;
b) Khách hàng khiếu nại đòi hoàn tiền, VNPT-Media đã thực hiện xác minh khiếu nại là đúng và Khách hàng chưa nhận được khoản bồi hoàn hoặc giá trị thay thế khác. VNPT-Media phối hợp với các bên liên quan để thu hồi tiền cho Khách hàng và hoàn tiền vào Tài khoản của Khách hàng;
c) Khi phát sinh giao dịch lỗi. Giao dịch lỗi là giao dịch Khách hàng bị trừ số dư trong Tài khoản của Khách hàng (trường hợp Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán/chuyển tiền/rút tiền) hoặc bị trừ số dư trong tài khoản thanh toán tại Ngân hàng liên kết với Tài khoản của Khách hàng (trường hợp Khách hàng thực hiện giao dịch nạp tiền) nhưng không được hệ thống VNPT Pay ghi nhận thành công;
11.2. Việc hoàn tiền vào Tài khoản được VNPT-Media thực hiện theo quy định của VNPT-Media tuỳ từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 12. Các trường hợp miễn trách nhiệm

VNPT-Media không chịu trách nhiệm trong những trường hợp sau:
12.1. Giao dịch của Khách hàng không thể thực hiện được do hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin gặp sự cố, hoặc vì lý do để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro cho Khách hàng khi thực hiện giao dịch trên hệ thống của VNPT-Media, hoặc bất kỳ lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của VNPT-Media;
12.2. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Thoả thuận này, của pháp luật.
12.3. Số dư trong Tài khoản của Khách hàng không đủ để thực hiện giao dịch hoặc đã bị phong toả/đảm bảo thanh toán cho các nghĩa vụ đã xác lập trước;
12.4. Việc thông tin cá nhân, thông tin giao dịch và thông tin có liên quan đến Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay bị công bố/công khai cho bất kỳ bên nào khác ngoài tầm kiểm soát của VNPT-Media;
12.5. Các vấn đề liên quan đến việc giao hàng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán giữa Khách hàng và đơn vị chấp nhận thanh toán thông qua Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay;
12.6. Hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu, thiết bị sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay của Khách hàng gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công, virus, mã độc,… hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của VNPT-Media.

Điều 13. Sự kiện bất khả kháng

13.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục, nằm ngoài tầm kiểm soát mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép làm ngăn cản toàn bộ hay một phần, gây trì hoãn cho một hoặc cả hai Bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận, bao gồm: các hiện tượng tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất, …; các hiện tượng xã hội như: Chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, đảo chính, cấm vận…;
13.2. VNPT-Media và Khách hàng có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Thoả thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi các trường hợp bất khả kháng hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát theo quy định của pháp luật

Điều 14. Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp

14.1. Thoả thuận này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung chưa được quy định tại Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh theo các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.
14.2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Thoả thuận giữa Khách hàng và VNPT-Media, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày một bên đưa ra tranh chấp mà các hoà giải không thành, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết

Điều 15. Các điều khoản khác

15.1. Khách hàng không được chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ nào theo Thoả thuận này mà không có sự có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VNPT-Media. 15.2. Trường hợp có bất kỳ nội dung nào của Thoả thuận này được tuyên bố là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được theo quy định của pháp luật, thì các nội dung còn lại của Thoả thuận sẽ giữ nguyên giá trị hiệu lực.
Đối với Khách hàng tổ chức muốn đăng ký sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên hệ Tổng Công ty Truyền thông, Trụ sở chính tại Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội; hotline 18001091 (nhánh 3)

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE MONEY

Bản cập nhật ngày: 09/03/2022
Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Điều khoản và Điều kiện ”) được lập giữa:
- Khách hàng – là người đăng ký sử dụng Dịch vụ Mobile Money; và
- Tổng công ty Truyền thông (“VNPT-Media”)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều khoản và Điều kiện này áp dụng đối với việc khách hàng mở tài khoản và sử dụng Dịch vụ Mobile Money tại VNPT-Media. 1.2. Các thông tin liên lạc do khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ Mobile Money sẽ được sử dụng trong mọi giao dịch với VNPT-Media. 1.3. Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ theo Quy định về mở và sử dụng tài khoản, quy định cụ thể đối với từng dịch vụ tài khoản có đăng ký sử dụng tại VNPT-Media (nếu có), các thỏa thuận khác tại Hợp đồng kèm theo Điều khoản và Điều kiện này (nếu có) và các quy định có liên quan khác của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

2.1. “VNPT-Media”: là Tổng công ty Truyền thông trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2.2. “Khách hàng” (chủ Tài khoản): là cá nhân đăng ký sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay và được VNPT-Media chấp thuận cung ứng dịch vụ, trở thành chủ tài khoản hợp pháp sử dụng Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay (“Tài khoản”).
2.3. “Dịch vụ Mobile Money”: là dịch vụ do VNPT-Media cung cấp, trong đó khách hàng có thể dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ.
2.4. “Hệ thống cung ứng Dịch vụ Mobile Money”: Hệ thống công nghệ thông tin quản lý, cung ứng Dịch vụ Mobile Money, do VNPT-Media phát triển, cung cấp và triển khai vận hành.
2.5. “Tài khoản Mobile Money” (Tài khoản): Là tài khoản được hệ thống cung ứng Dịch vụ Mobile Money tạo lập cho khách hàng sau khi khách hàng đăng ký Dịch vụ Mobile Money. Tài khoản này là độc lập với thuê bao viễn thông của Khách hàng cũng như tài khoản ví điện tử VNPT Pay, tất cả những thay đổi về số dư trên Tài khoản này không ảnh hưởng tới số dư của thuê bao viễn thông và ví điện tử của Khách hàng mở tại VNPT-Media và ngược lại.
2.6. “Điểm kinh doanh” (ĐKD): Là các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông là pháp nhân được VNPT-Media ủy quyền thực hiện các hoạt động cung ứng Dịch vụ Mobile Money theo quy định của pháp luật.
2.7. “Dịch vụ Tài khoản” (Dịch vụ)”: là Dịch vụ do Khách hàng đăng ký và được VNPT-Media chấp thuận cung cấp, bao gồm Dịch vụ mở và sử dụng tài khoản cá nhân, bao gồm: nạp tiền, rút tiền, thanh toán, chuyển tiền theo quy định của pháp luật về sử dụng tài khoản Mobile Money trong từng thời kỳ.
2.8. “Giao dịch”: là các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng trên Tài khoản của Khách hàng theo Dịch vụ mà Khách hàng đăng ký và được VNPT-Media cung cấp.
2.9. “Số dư tối thiểu”: là số tiền tối thiểu mà chủ Tài khoản phải duy trì trên Tài khoản tại mọi thời điểm. VNPT-Media quy định cụ thể về số dư tối thiểu đối với từng loại Tài khoản theo từng thời kỳ.
2.10. “Số dư cho phép sử dụng”: là số tiền Khách hàng có thể sử dụng trên Tài khoản của mình bao gồm số dư Có sau khi trừ đi các khoản phong toả, các khoản phí, chi phí và số dư tối thiểu chủ Tài khoản phải duy trì.
2.11. “Ngày làm việc”: Là các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam
2.12. “Ngày”: là ngày, tháng, năm dương lịch
2.13. “Giao dịch thành công”: Là giao dịch thanh toán đã được ghi nhận và xử lý thành công thông qua hệ thống của VNPT-Media và Khách hàng đã nhận được thông báo giao dịch thành công từ VNPT-Media
2.14. “Giao dịch gian lận, giả mạo”: Là giao dịch xảy ra khi thông tin về Tài khoản của Khách hàng dùng để mua/đặt hàng hóa, dịch vụ mà không được sự cho phép của chủ Tài khoản. Việc xác định giao dịch giả mạo dựa trên các thông tin tra soát khiếu nại của chủ Tài khoản hoặc dựa trên các báo cáo giả mạo hoặc dựa trên kết luận điều tra, xác minh của cơ quan chức năng
2.15. “Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán” gồm: Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã

Điều 3. Quy định về mở và sử dụng tài khoản Mobile Money

3.1. Mở Tài khoản
a) VNPT-Media tiến hành mở tài khoản Mobile Money cho Khách hàng qua hai hình thức là trực tuyến và trực tiếp tại các điểm kinh doanh cho các Khách hàng có số thuê bao di động đã được kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 03 (ba) tháng trở lên tính đến thời điểm đăng ký.
b) Mỗi Khách hàng chỉ được mở duy nhất một Tài khoản Mobile Money.
c) Các thông tin kê khai trong hồ sơ mở Tài khoản phải chính xác và đúng sự thật. Khách hàng chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng ký trong hồ sơ mở Tài khoản, các hồ sơ cung cấp cho VNPT-Media. Khách hàng phải thông báo ngay với VNPT-Media nơi mở Tài khoản nếu thay đổi các thông tin trong hồ sơ.
d) VNPT-Media có quyền đề nghị Khách hàng cung cấp các giấy tờ mở Tài khoản phù hợp với yêu cầu quản lý của VNPT-Media và quy định của pháp luật
3.2. Quản lý và sử dụng Tài khoản
a) Phí: Phí quản lý Tài khoản, phí giao dịch Tài khoản và các khoản phí liên quan khác theo biểu phí do VNPT-Media công bố và niêm yết công khai trong từng thời kỳ hoặc theo các thỏa thuận của Khách hàng với VNPT-Media.
b) Cung cấp, nhận chứng từ tài khoản: VNPT-Media cung cấp thông tin giao dịch tài khoản, sao kê giao dịch tài khoản,… qua 02 (hai) kênh trực tuyến và trực tiếp. Khách hàng có thể yêu cầu VNPT-Media cung cấp chứng từ tài khoản đột xuất và thanh toán phí theo biểu phí của VNPT-Media.
3.3. Sử dụng Tài khoản
a) Khách hàng không được sử dụng tài khoản Mobile Money để thực hiện các giao dịch cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
b) Khách hàng không được thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, trao đổi, tặng, cho hoặc mua, bán tài khoản Mobile Money, thông tin tài khoản Mobile Money.
c) Khách hàng được sử dụng Số dư cho phép sử dụng trên Tài khoản thông qua lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ. Trường hợp rút tiền mặt, người lĩnh tiền phải xuất trình các giấy tờ tùy thân theo quy định của VNPT-Media và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn chi tiết trong từng thời kỳ. Trong trường hợp cần thiết, VNPT-Media có quyền yêu cầu Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền xác nhận nội dung trên chứng từ giao dịch.
d) Khách hàng đảm bảo có đủ tiền trên Tài khoản để thực hiện các lệnh thanh toán đã lập.
e) Việc thực hiện các giao dịch nộp, chuyển tiền và giao dịch trên Tài khoản khác phải xuất trình chứng từ hợp pháp, hợp lệ và hồ sơ chứng minh giao dịch theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của VNPT-Media hướng dẫn chi tiết trong từng thời kỳ.
f) Khách hàng có trách nhiệm lưu giữ các chứng từ giao dịch với VNPT-Media nhằm mục đích đối chiếu khi cần thiết. VNPT-Media sẽ thực hiện tra soát các giao dịch trên cơ sở Khiếu nại của Khách hàng với điều kiện là Khách hàng xuất trình được các chứng từ giao dịch liên quan cho VNPT-Media.
g) VNPT-Media có quyền tạm khóa, treo, phong tỏa và trích tiền từ Tài khoản của Khách hàng và Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả cho VNPT-Media trong các trường hợp sau:
(i) Thanh toán các khoản phí và các nghĩa vụ tài chính khác của Khách hàng theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này cùng các chính sách liên quan đã được VNPT-Media công bố;
(ii) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc Khách hàng phải thanh toán;
(iii) Điều chỉnh các giao dịch bị hạch toán sai, hạch toán nhầm, hạch toán lỗi hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng của Tài khoản;
(iv) Các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa VNPT-Media và Khách hàng hoặc theo quy định của pháp luật.
3.4. Tạm khóa Tài khoản
a) Tài khoản được tạm khóa (tạm dừng giao dịch) một phần hoặc toàn bộ số tiền trên Tài khoản trong các trường hợp sau:
(i) Khi có yêu cầu về việc tạm khóa Tài khoản của Khách hàng;
(ii) Theo thỏa thuận trước giữa chủ Tài khoản và VNPT-Media;
(iii) Trong trường hợp xảy ra những mất mát, hư hỏng của thiết bị di động hoặc những rủi ro/ thiệt hại khi thông tin Mã truy cập và mật khẩu đăng nhập vào Tài khoản không còn được bảo mật, Khách hàng có quyền liên hệ đến Tổng đài của VNPT-Media và dựa trên những thông tin Khách hàng cung cấp theo đúng quy định của VNPT-Media, VNPT-Media được phép thực hiện tạm khóa Tài khoản để đảm bảo an toàn thông tin và tránh những rủi ro về tài chính cho Khách hàng cho đến khi Khách hàng có nhu cầu mở khóa để tiếp tục sử dụng;
(iv) Việc sử dụng Tài khoản trong thời gian tạm khóa được thực hiện theo đúng nội dung tạm khóa. Số tiền bị tạm khóa phải được bảo toàn và kiểm soát chặt theo nội dung tạm khóa. Trường hợp Tài khoản bị tạm khóa một phần thì số tiền không bị tạm khóa vẫn được sử dụng bình thường.
b) Việc tạm khóa Tài khoản chấm dứt:
(i) Khi kết thúc thời hạn tạm khóa theo yêu cầu của Khách hàng;
(ii) Khi kết thúc thời hạn tạm khóa theo thỏa thuận giữa Khách hàng và VNPT-Media.
3.5. Phong tỏa tài khoản
a) VNPT-Media được quyền phong tỏa Tài khoản một phần hoặc toàn bộ số tiền có trên Tài khoản của Khách hàng trong các trường hợp sau:
(i) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
(ii) Khi VNPT-Media phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi có vào tài khoản của Khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền phát hiện thấy có sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền.
b) Việc sử dụng Tài khoản trong thời gian phong toả được thực hiện theo đúng nội dung phong toả. Số tiền bị phong toả phải được bảo toàn và kiểm soát chặt theo nội dung phong toả. Trường hợp Tài khoản bị phong toả một phần thì số tiền không bị phong toả vẫn được sử dụng bình thường.
c) Việc phong tỏa Tài khoản chấm dứt:
(i) Kết thúc thời hạn phong tỏa;
(ii) VNPT-Media đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn về chuyển tiền;
(iii) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa;
(iv) Khi VNPT-Media đã trích đủ số tiền và Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả cho VNPT-Media theo Điều khoản và Điều kiện này.
(v) Các trường hợp khác theo Điều khoản và Điều kiện này và quy định của pháp luật.
3.6. Quản lý giao dịch, số dư Tài khoản
a) Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi, đối chiếu số dư Tài khoản với lịch sử giao dịch, quản lý các giao dịch trên Tài khoản và thông báo ngay với VNPT-Media khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn trên Tài khoản hoặc Tài khoản bị lợi dụng.
b) Hoàn trả vô điều kiện cho VNPT-Media những khoản ghi Có nhầm trong thời hạn 03 ngày kể từ khi phát hiện ra việc hạch toán sai hoặc khi nhận được thông báo hoặc yêu cầu hoàn trả của VNPT-Media .
3.7. Đóng Tài khoản
a) VNPT-Media sẽ đóng Tài khoản của Khách hàng trong các trường hợp sau:
(i) Đóng Tài khoản theo yêu cầu bằng văn bản của Khách hàng và Khách hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến Tài khoản;
(ii) Khi Khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết/bị tuyên bố là đã chết, bị tuyên bố mất tích;
(iii) VNPT-Media phát hiện Tài khoản được mở vi phạm các quy định về mở và sử dụng Tài khoản theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của VNPT-Media;
(iv) Số thuê bao di động của Khách hàng sử dụng để mở Tài khoản đã bị thu hồi và cấp cho người khác sử dụng theo đúng quy định pháp luật hoặc đã chuyển sang sử dụng dịch vụ thông tin di động của Doanh nghiệp viễn thông khác theo thủ tục chuyển mạng giữ số;
(v) VNPT-Media chấm dứt hoạt động theo quy định của Pháp luật
b) Thủ tục đóng Tài khoản
(i) Khi VNPT-Media đóng Tài khoản, VNPT-Media sẽ thông báo cho Khách hàng bằng một trong các phương thức email, tin nhắn điện thoại và niêm yết công khai tại trụ sở VNPT-Media hoặc trên website https://vnptmoney.vn. VNPT-Media đồng thời sẽ chấm dứt các dịch vụ kết nối với Tài khoản đó;
(ii) Khách hàng thanh toán phí đóng Tài khoản theo quy định trong biểu phí của VNPT-Media được niêm yết công khai tại Điểm kinh doanh hoặc trên website https://vnptmoney.vn và thực hiện các thủ tục đóng Tài khoản theo quy định của VNPT-Media;
(iii) Xử lý số dư còn lại trên Tài khoản sau khi đóng Tài khoản:
   - Chi trả theo yêu cầu của Khách hàng hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế/người quản lý tài sản của người mất tích trong trường hợp chủ Tài khoản là cá nhân chết, bị tuyên bố là chết, mất tích;
   - Chi trả theo quyết định của Toà án hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
   - Nếu Tài khoản còn số dư và Khách hàng/người thụ hưởng hợp pháp số dư trên tài khoản chưa đến VNPT-Media làm thủ tục thanh toán, VNPT-Media sẽ chuyển toàn bộ số dư trên sang một Tài khoản giữ hộ chờ thanh toán. VNPT-Media sẽ chi trả toàn bộ số dư trên khi Khách hàng đến Điểm giao dịch của VNPT-Media thực hiện thủ tục thanh toán theo Quy trình của VNPT-Media (sau khi trừ chi phí nếu có tùy theo yêu cầu về thanh toán của Khách hàng);
   - VNPT-Media sẽ quản lý và xử lý đối với những trường hợp Tài khoản đóng mà Khách hàng, người thụ hưởng hợp pháp không tới nhận lại số tiền còn lại trên Tài khoản sau khi VNPT-Media đã thông báo về việc đóng Tài khoản bằng văn bản cho Khách hàng, người thụ hưởng hợp pháp biết theo quy định của VNPT-Media trong từng thời kỳ và phù hợp với quy định của pháp luật;
   - Khách hàng không được đóng Tài khoản khi Tài khoản của Khách hàng đang bị phong tỏa hoặc Khách hàng chưa hoàn thành các nghĩa vụ nợ với VNPT-Media
(iv) Sau khi VNPT-Media đóng Tài khoản của Khách hàng và số thuê bao sử dụng để mở Tài khoản đã được cấp cho người khác theo đúng quy định pháp luật thì chủ sở hữu hợp pháp của số thuê bao này được quyền mở Tài khoản khác. khi đủ điều kiện

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ các bên

4.1. Quyền của Khách hàng
a) Được sử dụng các dịch vụ Tài khoản đã đăng ký với VNPT-Media theo đúng quy định tại Điều khoản và Điều kiện này, quy định của VNPT-Media và pháp luật;
b) Được quyền yêu cầu VNPT-Media tư vấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ;
c) Được thông báo đầy đủ, chính xác, rõ ràng và công khai về các dịch vụ được cung cấp và các mức phí tương ứng;
d) Có quyền sử dụng số tiền trên Tài khoản thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư được phép sử dụng, đúng với các mục đích chi của Tài khoản theo quy định;
e) Được VNPT-Media đảm bảo an toàn số dư trên Tài khoản và bảo mật thông tin liên quan đến Tài khoản, giao dịch Tài khoản liên quan đến Khách hàng theo quy định của pháp luật;
f) Được VNPT-Media cung cấp thông tin tài khoản, thông tin số dư, thông tin sao kê theo quy định của pháp luật;
g) Được quyền yêu cầu tra soát khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ theo Điều khoản và Điều kiện này;
h) Có quyền đóng Tài khoản trong trường hợp không đồng ý với các điều khoản sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận giữa hai bên;
i) Khách hàng có quyền thay đổi các thông tin đã đăng ký theo quy định của VNPT-Media. VNPT-Media sẽ thực hiện thay đổi sau khi tiến hành kiểm tra, xác nhận và chấp thuận yêu cầu thay đổi thông tin của Khách hàng;
j) Các quyền khác theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan của pháp luật.
4.2. Nghĩa vụ của Khách hàng
a) Tuân thủ các quy định của VNPT-Media, Hợp đồng và Điều khoản và Điều kiện này về việc sử dụng Dịch vụ;
b) Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các hồ sơ, giấy tờ và thông tin cần thiết theo quy định của VNPT-Media tùy từng thời kỳ khi mở Tài khoản và trong quá trình sử dụng Tài khoản; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp cho VNPT-Media; VNPT-Media sẽ không chịu trách nhiệm nếu quyền lợi của Khách hàng bị ảnh hưởng hoặc bị hạn chế do sự sai lệch thông tin đăng ký;
c) Thông báo kịp thời cho VNPT-Media những thay đổi về các thông tin đã đăng ký với VNPT-Media (CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, hòm thư điện tử…) hoặc các thông tin khác theo quy định của VNPT-Media;
d) Quản lý và thực hiện các biện pháp Bảo mật các thông tin đã đăng ký với VNPT-Media; Bảo mật tên truy cập dịch vụ, mật khẩu đăng nhập đã được cung cấp. Chịu trách nhiệm trong trường hợp để lộ, mất thông tin; để người khác sử dụng thông tin, tên truy cập dịch vụ, mật khẩu đăng nhập…;
e) Kiểm tra và thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ theo biểu phí được VNPT-Media quy định theo từng thời kỳ;
f) Thông báo kịp thời với VNPT-Media khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên Tài khoản của mình hoặc Tài khoản của mình bị lợi dụng;
g) Hoàn trả vô điều kiện cho VNPT-Media trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày VNPT-Media gửi thông báo cho Khách hàng theo yêu cầu của VNPT-Media đối với các khoản mà Khách hàng rút thừa, giao dịch ghi có nhầm vào Tài khoản của Khách hàng, giao dịch tra soát khiếu nại tại ĐVCNTT đã được tạm ứng cho Khách hàng và các giao dịch nhầm lẫn khác.
h) Chịu trách nhiệm với sự sai sót, nhầm lẫn trong trường hợp do Khách hàng nhập sai, không đầy đủ, không chính xác dẫn đến giao dịch thanh toán, chuyển tiền bị nhầm lẫn
i) Khách hàng chịu trách nhiệm với mọi Giao dịch xuất phát từ Tài khoản VNPT Mobile Money của mình, đồng thời công nhận các hóa đơn, chứng từ liên quan đến giao dịch do hệ thống quản lý của VNPT-Media (trừ trường hợp Khách hàng chứng minh được VNPT-Media có lỗi). Theo đó, Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho VNPT-Media và/hoặc Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan trong trường hợp Khách hàng vi phạm pháp luật và/hoặc các cam kết trong Điều khoản và Điều kiện này và việc vi phạm đó gây tổn thất, thiệt hại cho VNPT-Media, cho Khách hàng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.
j) Gửi cho VNPT-Media yêu cầu tra soát, khiếu nại (nếu có) bằng văn bản trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng nhận được thông báo giao dịch hoặc kể từ ngày quyền và lợi ích của Khách hàng bị vi phạm. Trừ trường hợp VNPT-Media có lỗi, Khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) do Khách hàng khiếu nại quá thời hạn trên. Các yêu cầu tra soát khiếu nại có thời gian sau 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch, VNPT-Media có quyền từ chối yêu cầu tra soát.
k) Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này và các quy định có liên quan của Pháp luật
4.3. Quyền của VNPT-Media
a) Được quyền trích nợ Tài khoản của Khách hàng, phong toả, đóng, chuyển đổi hoặc tất toán số dư theo quy định của VNPT-Media để xử lý các trường hợp theo Điều khoản và Điều kiện này, theo thỏa thuận giữa VNPT-Media và Khách hàng và theo quy định của pháp luật;
b) Mở, đóng, thay đổi hạn mức tối đa, tối thiểu theo thỏa thuận với Khách hàng và/hoặc quy định của VNPT-Media về mở và sử dụng tài khoản Mobile Money phù hợp với quy định của pháp luật;
c) Được quy định các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán tuỳ theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của VNPT-Media;
d) Yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết khi đề nghị mở Tài khoản và trong quá trình sử dụng Tài khoản;
e) Hướng dẫn Khách hàng thực hiện đúng quy định về lập hồ sơ mở Tài khoản và các quy định có liên quan trong việc sử dụng Tài khoản. VNPT-Media có quyền điều chỉnh kịp thời các Tài khoản mở sai hoặc sử dụng chưa chính xác;
f) Thực hiện hạch toán theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Tài khoản Khách hàng trên cơ sở các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ nhận được, điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng Tài khoản theo quy định;
g) Trong trường hợp phát hiện người sử dụng Tài khoản vi phạm các quy định hiện hành hoặc thoả thuận đã có với VNPT-Media, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, VNPT-Media có quyền không thực hiện các yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của Khách hàng, giữ lại tang vật và thông báo ngay với cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý;
h) Được quyền tạm khóa/phong tỏa/đóng Tài khoản khi nhận được yêu cầu của Khách hàng hoặc có nghi ngờ Tài khoản mà Khách hàng sử dụng đang bị lợi dụng;
i) Được quyền khóa/tạm ngừng dịch vụ nếu nhận được yêu cầu khóa/tạm ngừng sử dụng dịch vụ của khách hàng;
j) Các quyền khác theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật
4.4. Nghĩa vụ của VNPT-Media
a) Tuân thủ các quy định về cung ứng Dịch vụ Mobile Money cho Khách hàng theo Điều khoản và Điều kiện này và quy định của pháp luật;
b) Công khai danh sách điểm kinh doanh, địa chỉ điểm kinh doanh, các loại phí tại các điểm kinh doanh và trên website chính thức https://vnptmoney.vn/ của VNPT-Media;
c) Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng, Tài khoản theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng Tài khoản của Khách hàng phù hợp với quy định và thoả thuận giữa VNPT-Media và Khách hàng; kiểm soát các lệnh thanh toán của Khách hàng, đảm bảo lập đúng thủ tục quy định, hợp pháp, hợp lệ và khớp đúng với các thông tin đã đăng ký, cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại dịch vụ phục vụ nhu cầu giao dịch của Khách hàng;
e) Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc sử Tài khoản theo quy định của pháp luật và quy định của VNPT-Media;
f) Tạm khóa Tài khoản của khách hàng sau khi nhận được thông báo và xác minh thông tin về việc thông tin Tài khoản bị đánh cắp; điện thoại di động hoặc sim điện thoại bị thất lạc;
g) Cung cấp đầy đủ tại địa điểm kinh doanh của VNPT-Media hoặc theo các phương thức do Khách hàng đăng ký các giao dịch thanh toán, số dư Tài khoản, sao kê Tài khoản cho khách hàng;
h) Đảm bảo an toàn số dư trên Tài khoản theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin liên quan đến Tài khoản, giao dịch Tài khoản, cung cấp thông tin liên quan đến Tài khoản của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
i) Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản và Điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật.

Điều 5. Giao dịch không hủy ngang

5.1. Khách hàng không thể huỷ, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ Giao dịch nào đã thực hiện thành công (tức là từ thời điểm dữ liệu đã được nhập vào hệ thống xử lý của VNPT-Media). Trường hợp Khách hàng muốn huỷ yêu cầu thực hiện Giao dịch của mình, VNPT-Media có quyền (nhưng không bắt buộc) xem xét với điều kiện (i) yêu cầu huỷ Giao dịch được gửi đến VNPT-Media ngay lập tức sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch, và (ii) VNPT-Media chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý Giao dịch trên hệ thống của mình theo yêu cầu của Khách hàng, và (iii) việc huỷ Giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích của VNPT-Media cũng như quyền và lợi ích của bất kỳ một bên thứ ba nào khác.
5.2. Bất kỳ Giao dịch nào đã được thực hiện thành công sẽ được VNPT-Media coi là có giá trị và không huỷ ngang và Khách hàng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với VNPT-Media đối với các Giao dịch đó

Điều 6. Biểu phí và hạn mức giao dịch

a) Biểu phí sử dụng Tài khoản sẽ được VNPT-Media quy định theo từng thời kỳ phù hợp quy định pháp luật, được công bố trên website và tại các điểm kinh doanh của VNPT-Media.
b) Hạn mức của từng giao dịch và số giao dịch khách hàng được thực hiện sẽ được công bố công khai trên website https://vnptmoney.vn/ và niêm yết tại các điểm kinh doanh. Trong mọi trường hợp, hạn mức giao dịch không quá 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile Money cho tổng các giao dịch: rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.
c) VNPT-Media có thể thay đổi hoặc ấn định hạn mức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ và sẽ được công bố trên website https://vnptmoney.vn/ và tại các điểm kinh doanh của VNPT-Media. Khách hàng sẽ không được giao dịch vượt quá hạn mức theo quy định của VNPT-Media.
d) Trường hợp Khách hàng không đồng ý với biểu phí và giới hạn giao dịch, Khách hàng được quyền yêu cầu đóng Tài khoản

Điều 7. Sửa đổi nội dung Điều khoản và Điều kiện ; Tạm ngừng và chấm dứt dịch vụ

7.1. Khách hàng đồng ý VNPT-Media được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh Điều khoản và Điều kiện này; được phép sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện/đổi tên dịch vụ và các điều chỉnh khác liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng. Khi có các sự kiện này, VNPT-Media sẽ thông báo trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc gửi thông báo cho Khách hàng qua một trong các các phương tiện: email, điện thoại cố định, sms qua điện thoại di động của Khách hàng. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào của Điều khoản và Điều kiện này, Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng dịch vụ và phải thanh toán toàn bộ phí mà Khách hàng đã sử dụng theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.
7.2 Các trường hợp chấm dứt Dịch vụ:
a) Khách hàng có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ theo các thủ tục quy định của VNPT-Media và sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với VNPT-Media. VNPT-Media sẽ chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc chấm dứt sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc kể từ ngày hệ thống của VNPT-Media ghi nhận sự không chấp thuận điều khoản sửa đổi Điều khoản và Điều kiện và Khách hàng hoàn thành các nghĩa vụ với VNPT-Media. Trong khoảng thời gian đó, Khách hàng nếu vẫn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các nội dung đã được sửa đổi của Điều khoản và Điều kiện như thông báo của VNPT-Media trên website/ điểm kinh doanh
b) VNPT-Media có quyền chấm dứt/từ chối/tạm dừng cung cấp Dịch vụ trong các trường hợp sau:
(i) Theo quyết định, yêu cầu pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(ii) Các trường hợp liên quan đến giả mạo, rủi ro hoặc có gian lận hoặc khi lợi ích của VNPT-Media /Khách hàng/bên thứ ba có thể bị vi phạm;
(iii) Khi VNPT-Media tạm ngưng dịch vụ để bảo trì, xử lý sự cố. Việc tạm ngưng dịch vụ để bảo trì, xử lý sự cố của VNPT-Media đảm bảo thực hiện đúng quy trình theo quy định của pháp luật;
(iv) Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu bảo mật hoặc dịch vụ có khả năng rủi ro theo khuyến cáo của tổ chức liên quan; nghi ngờ Giao dịch có liên quan đến yếu tố tội phạm, rửa tiền, vi phạm phạm luật hoặc để thực hiện chính sách phòng chống rửa tiền theo quy định của VNPT-Media và pháp luật;
Trường hợp chấm dứt cung cấp Dịch vụ, VNPT-Media sẽ gửi thông báo cho Khách hàng theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.
c) VNPT-Media đơn phương ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ và thông báo cho Khách hàng trước 30 ngày kể từ thời điểm chấm dứt dịch vụ

Điều 8. Tiếp nhận, cung cấp thông tin, giải quyết, tra soát khiếu nại

8.1. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi, cập nhật nội dung về sử dụng Tài khoản và Điều khoản và Điều kiện này; đồng thời, duy trì các phương tiện, công cụ, địa chỉ để tiếp nhận thông tin do VNPT-Media thông báo theo Điều khoản và Điều kiện này.
8.2. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu cung cấp các thông tin về những giao dịch thanh toán trên Tài khoản của mình; có thắc mắc, yêu cầu tra soát, khiếu nại về thông tin được cung cấp; thông báo nếu bị mất hoặc bị lấy cắp điện thoại hoặc SIM, hoặc các hành vi nghi vấn hoặc hành vi bất hợp pháp liên quan đến Dịch vụ Mobile Money, Khách hàng có thể liên hệ với VNPT-Media qua các kênh:
a) Điện thoại CSKH: 18001091 nhánh 03.
b) Gửi email tới địa chỉ: cskh.vnptmoney@vnpt.vn .
c) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ thông qua fanpage chính thức của dịch vụ.
d) Các điểm kinh doanh theo danh sách công khai của VNPT-Media trong từng thời kỳ.
e) Trụ sở chính của VNPT-Media tại tòa nhà VNPT 57 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
8.3. Đối với các thông tin mật liên quan đến Tài khoản, giao dịch Tài khoản, Khách hàng đồng ý tuân thủ thủ tục cung cấp thông tin theo quy định của VNPT-Media.
8.4. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại
a) Trong thời hạn 05 Ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Khách hàng, VNPT-Media sẽ thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Khách hàng đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp được xem là Sự kiện bất khả kháng.
b) Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc Bên nào thì trong vòng 15 Ngày làm việc tiếp theo, VNPT-Media thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các Bên.
c) Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, VNPT-Media sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 Ngày Làm Việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, VNPT-Media thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
d) Trường hợp Khách hàng và các bên liên quan không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trường hợp bất khả kháng

9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục, nằm ngoài tầm kiểm soát mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép làm ngăn cản toàn bộ hay một phần, gây trì hoãn cho một hoặc cả hai Bên trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, bao gồm: Các hiện tượng tự nhiên như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất, … Các hiện tượng xã hội như: Chiến tranh, hành động xâm lược, khủng bố, bạo loạn, nội chiến, đảo chính, cấm vận…;
9.2. VNPT-Media và Khách hàng có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Điều khoản, Điều kiện này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi các trường hợp bất khả kháng hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp

10.1. Điều khoản, điều kiện này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các quyền, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác chưa được quy định tại Điều khoản, điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo các quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.
10.2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc thực hiện Điều khoản và Điều kiện giữa Khách hàng và VNPT-Media, thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày một bên đưa ra tranh chấp mà các bên hòa giải không thành, các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.

Điều 11. Hiệu lực

11.1. Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực áp dụng cho việc mở, sử dụng Tài khoản Mobile Money của Khách hàng tại VNPT-Media không phân biệt phương thức mở tài khoản là tại điểm kinh doanh hay kênh trực tuyến. Đề nghị mở Tài khoản là một phần không tách rời của Điều khoản và Điều kiện này.
11.2. Điều khoản và Điều kiện này có thể thay đổi trong từng thời kỳ theo quyết định của VNPT-Media và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp thay đổi, Điều khoản và Điều kiện này sẽ bị thay thế hoàn toàn ngay tại thời điểm Điều khoản và Điều kiện mới có hiệu lực.

Chính sách Dịch vụ VNPT Mobile Money với đối tượng khách hàng cá nhân

STT Dịch vụ Chính sách Dịch vụ VNPT Mobile Money (Đã gồm VAT)
1 Nạp tiền
1.1 Nạp tiền tại quầy Miễn phí
1.2 Nạp tiền từ tài khoản ngân hàng Miễn phí
1.3 Nạp tiền từ Ví điện tử VNPT Pay Miễn phí
2 Chuyển tiền
2.1 Chuyển tiền từ tài khoản VNPT Mobile Money sang tài khoản VNPT Mobile Money Miễn phí
2.2 Chuyển tiền từ tài khoản VNPT Mobile Money sang tài khoản Ví VNPT Pay Miễn phí
2.3 Chuyển tiền từ tài khoản VNPT Mobile Money sang tài khoản Ngân hàng không liên kết Miễn phí
3 Rút tiền
3.1 Rút tiền mặt tại quầy Miễn phí
3.2 Rút tiền từ tài khoản VNPT Mobile Money về tài khoản Ngân hàng liên kết Miễn phí
3.3 Rút tiền từ tài khoản VNPT Mobile Money về tài khoản Ví VNPT Pay Miễn phí

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Mobile Money

1. Hướng dẫn đăng ký Mobile Money:

2. Hướng dẫn nạp/rút tiền Mobile Money:

3. Hướng dẫn chuyển tiền Mobile Money:

4. Hướng dẫn thanh toán dịch vụ bằng Mobile Money:

Chuyển đổi đầu số

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẦU SỐ THUÊ BAO TỪ 11 SỐ SANG 10 SỐ

Từ 15/11/2018, Bạn chỉ có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của VNPT Money với đầu số mới

Theo quy định của Bộ TT&TT ban hành ngày 29/05/2018, từ ngày 15/9/2018 các nhà mạng trong nước bao gồm Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnammobile và Gmobile sẽ triển khai chuyển đổi toàn bộ thuê bao 11 số sang 10 số.

Theo đó, trong thời gian chuyển đổi từ 15/9 tới 15/11/2018, các thuê bao được chuyển đổi vẫn có thể nghe, gọi song song mà không cần thay sim. Từ sau 15/11/2018 tất cả dịch vụ sẽ chuyển sang thuê bao 10 số, chính thức không có thuê bao 11 số này trên hệ thống di động quốc gia.

VNPT Money gửi thông báo tới Bạn nắm thông tin cập nhật chuyển đổi từ đầu 11 sang 10 số như sau:

- Từ nay tới 14/11/2018: Bạn có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của VNPT Money với đầu số mới (10 số) và số cũ (11 số). Sau ngày 15/11/2018: Bạn chỉ có thể đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của VNPT Money với đầu số mới.

- Để phục vụ Bạn tốt nhất, VNPT Money sẽ tự động thực hiện cập nhập số điện thoại lên định dạng mới ngay sau khi nhận được thông tin từ các phía đối tác.

- Trường hợp Bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ tổng đài 18001091 (nhánh 3) để được hỗ trợ và giải đáp.

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CHO VAY ONLINE DÀNH RIÊNG CBNV VNPT

“Cho vay Online” là dịch vụ hợp tác giữa VNPT-Media với Ngân hàng SeABank để cung cấp các gói sản phẩm “Cho vay tiêu dùng online không có tài sản đảm bảo qua ví điện tử VNPT Pay” dành cho cán bộ công nhân viên (CBNV) của VNPT.

1. Quy định chung

Sản phẩm “Cho vay tiêu dùng Online không có tài sản đảm bảo”/Sản phẩm: là sản phẩm cho vay không có tài sản bảo đảm của SeABank, được Khách hàng đăng ký thông qua việc sử dụng Ví điện tử VNPT Pay. Theo đó, ngay khi nhận được yêu cầu vay vốn của Khách hàng, SeABank sẽ thực hiện:
     • Thẩm định các điều kiện vay vốn đối với Khách hàng;
     • Giải ngân khoản vay từng lần cho Khách hàng/chuyển tiền giải ngân vào Tài khoản thanh toán của Khách hàng hoặc theo mục đích sử dụng của Khách hàng đối với các Khách hàng thỏa mãn điều kiện vay vốn của SeABank.
Đối tượng Khách hàng: Là các thuê bao di động đáp ứng các tiêu chí của ngân hàng.
Sản phẩm và mục đích vay vốn: Theo quy định của SeABank cho từng sản phẩm
Mục đích sử dụng khoản vay: Theo quy định của SeABank cho từng sản phẩm.
Kênh đăng ký các sản phẩm vay: Ứng dụng VNPT Pay
Tài khoản nhận khoản vay: Tài khoản Ví VNPT Pay
Tài khoản thu hồi nợ: Tài khoản Ví VNPT Pay
Tính năng chính cung cấp cho khách hàng:
    • Nhận tin nhắn ưu đãi về các sản phẩm phù hợp: Khách hàng đáp ứng các tiêu chí sử dụng sản phẩm sẽ nhận được các tin nhắn về các chương trình ưu đãi và các gói vay phù hợp.
    • Đăng ký vay: Cho phép khách hàng chủ động đăng ký các khoản vay khi có nhu cầu
    • Xét duyệt khoản vay: Hệ thống thực hiện xét duyệt khoản vay tự động. Thời gian xét duyệt theo từng sản phẩm.
    • Nhận khoản vay: Với các khách hàng đủ điều kiện và ký hợp đồng vay thành công sẽ được SeABank tự động giải ngân vào tài khoản thanh toán (Tài khoản có liên kết ví VNPT Pay) của Khách hàng mở tại ngân hàng của SeABank và sẽ được tự động nạp vào tài khoản ví VNPT Pay của khách hàng đã đăng ký trước đó để sử dụng.
    • Thu nợ tự động: Cho phép khách hàng có tài khoản ví VNPT Pay đăng ký tính năng thu nợ tự động khi đến kỳ hạn thanh toán khoản vay theo quy định của SeABank.
    • Nhận thông báo khi đến thời hạn thanh toán hợp đồng vay: Với các khách hàng đủ điều kiện và ký hợp đồng vay thành công sẽ nhận được tin nhắn thông báo khi khi đến thời hạn thanh toán hợp đồng vay.
    • Đăng ký trả nợ trước hạn: Cho phép khách hàng có tài khoản ví được đăng ký trả nợ trước hạn khi có nhu cầu.
Mục đích, phương án sử dụng vay vốn: Theo quy định của SeABank như sau:
    • Chi trả cho các chi phí sẽ phát sinh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, phục vụ đời sống.     • Không cấp vốn vay cho khách hàng để khách hàng cho vay nặng lãi; dùng tiền vay để đánh bạc (chơi bài, lô, đề…); để thanh toán gốc, lãi, phí vay tại các Tổ chức tín dụng khác hoặc tại SeABank và các mục đích khác mà pháp luật không cho phép.

2. Đối tượng, điều kiện sử dụng Dịch vụ

Đối tượng Khách hàng (KH): cá nhân là cán bộ nhân viên của VNPT, đã ký Hợp đồng lao động với VNPT và Hợp đồng lao động còn đang hiệu lực.
Điều kiện khách hàng xét duyệt vay vốn:
    • Có đăng ký và sử dụng Ví điện tử VNPT Pay
    • Là công dân Việt Nam.
    • Độ tuổi KH vay vốn: từ đủ 22 tuổi trở lên và khi kết thúc thời hạn khoản vay độ tuổi của KH không quá 55 tuổi.
    • KH được xác định là 1 cá nhân, không bao gồm vợ/chồng KH (nếu có) và không áp dụng người đồng trách nhiệm trả nợ đối với sản phẩm này;
    • Thuộc nhóm cấp tín dụng thông thường theo tình trạng nợ hiện tại và lịch sử quan hệ tín dụng của SeABank được ban hành trong từng thời kỳ;
    • Là cán bộ nhân viên chính thức của VNPT (đã ký Hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với VNPT);
    • Thời gian nhận lương liên tục tại VNPT tính đến thời điểm đề nghị vay vốn tối thiểu 6 tháng;
    • Mức thu nhập bình quân 3 tháng gần nhất tính đến thời điểm đề nghị vay vốn tối thiểu từ 8 triệu đồng trở lên;
    • Đang sử dụng thuê bao điện thoại của nhà mạng VinaPhone hoặc nhà mạng khác và thuộc một trong 02 trường hợp sau đây:
        i. Thuê bao trả sau; hoặc
        ii. Thuê bao trả trước thuộc diện chuẩn thông tin (đã làm đăng ký tại quầy giao dịch, hoặc tự làm đăng ký theo tiêu chuẩn của nhà mạng để hoàn thiện theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành).
Điều kiện sử dụng dịch vụ đối với Tài khoản Ví:
    • Tài khoản Ví đã định danh theo quy định của VNPT Pay.
    • Ví đã liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng SeABank
    • Số điện thoại đăng ký Ví là số điện thoại CBNV đăng ký trong hồ sơ nhân sự và thỏa mãn điều kiện vay của sản phẩm mà SeABank quy định trong từng thời kỳ.

3. Quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng ví VNPT Pay.
Bước 2: Chọn sử dụng dịch vụ Vay tiêu dùng của SeABank và Đăng ký vay.
Bước 3: Thực hiện eKYC.
Bước 4: Đồng ý sử dụng thông tin eKYC làm thông tin đăng ký vay, bổ sung thông tin liên hệ cần thiết theo quy định của dịch vụ bao gồm nơi ở hiện tại và 3 trong 5 số điện thoại liên hệ thường xuyên nhất trong tháng.
Bước 5: Đồng ý điều khoản sử dụng dịch vụ và xác nhận OTP của VNPT Pay và SeABank.
Bước 6: Chờ kết quả giải ngân khoản vay trên Ví VNPT Pay.
Bươc 7: Trả nợ khoản vay định kỳ, trước hạn trên Ví VNPT Pay hoặc các kênh khác hỗ trợ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN KẾT THANH TOÁN VNPT MONEY

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. Dịch vụ VNPT Money: Là hệ sinh thái tài chính số toàn diện với đa dạng dịch vụ, nguồn tiền bao gồm các dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm dịch vụ cổng thanh toán; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ VNPT Money-QR; dịch vụ Ví điện tử) và dịch vụ Mobile Money do VNPT-Media cung cấp nhằm hỗ trợ Khách hàng thực hiện các giao dịch như chuyển, nạp, rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ.
1.2. Ứng dụng VNPT Money: Là Ứng dụng do VNPT-Media xây dựng và phát triển theo giấy phép hoạt động được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cung cấp cho Khách hàng dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ Mobile Money và các dịch vụ khác do VNPT-Media và/hoặc đối tác của VNPT-Media cung cấp.
1.3. Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay: Là tài khoản điện tử định danh do VNPT-Media cung cấp, có liên kết với tài khoản thanh toán của ngân hàng hợp tác với VNPT-Media để hỗ trợ Khách hàng thực hiện các giao dịch nạp/rút/chuyển tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông qua Ứng dụng VNPT Money/Cổng thanh toán VNPT Money.
1.4. Tài khoản Mobile Money: Là tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, được hệ thống cung ứng dịch vụ Mobile Money của VNPT-Media tạo lập cho Khách hàng sau khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile Money.
1.5. Tài khoản trên VNPT Money: Bao gồm Tài khoản Ví điện tử VNPT Pay, tài khoản Mobile Money và các tài khoản khác được VNPT-Media tạo lập cho Khách hàng để sử dụng Dịch vụ VNPT Money phù hợp với quy định của pháp luật.
1.6. Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT): Là các tổ chức, cá nhân hợp tác với VNPT-Media cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm, dịch vụ và có thể thực hiện thanh toán các sản phẩm, dịch vụ qua kênh thanh toán trực tuyến VNPT Money thông qua tính năng liên kết tài khoản sử dụng dịch vụ tại ĐVCNTT với các Tài khoản trên VNPT Money.
1.7. Liên kết tài khoản (Dịch vụ): Là tính năng và dịch vụ cho phép Khách hàng liên kết các Tài khoản trên VNPT Money của mình với Tài khoản sử dụng dịch vụ của chính Khách hàng được tạo bởi ĐVCNTT. Thông qua việc liên kết tài khoản, Khách hàng có thể sử dụng các Tài khoản trên VNPT Money để thanh toán nhanh, thanh toán định kỳ cho các sản phẩm, dịch vụ của ĐVCNTT ngay trên website/ứng dụng của ĐVCNTT mà không cần phải xác thực thông tin Khách hàng trước khi hoàn tất thủ tục thanh toán.Số lần liên kết tối đa của một (01) tài khoản VNPT Money với các tài khoản sử dụng dịch vụ của Khách hàngtại một (01) ĐVCNTT do VNPT-Media quyết định trong từng thời kỳ

ĐIỀU 2. THỎA THUẬN CHUNG

2.1. Thỏa thuận này (hay còn gọi là “Điều kiện và điều khoản liên kết thanh toán VNPT Money”) quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng tính năng Liên kết tài khoản giữa Khách hàng và VNPT-Media. Trước khi đăng ký, sử dụng dịch vụ Liên kết tài khoản, Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều kiện, điều khoản của Thỏa thuận này.
2.2. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng VNPT-Media có thể sửa đổi, bổ sung bất cứ nội dung nào tại Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được quy định khác đi, các nội dung thay đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được thông báo, niêm yết mà không cần thông báo trước tới Khách hàng. Việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực sẽ được coi là chấp thuận các sửa đổi, bổ sung đó. Những thay đổi trong Thỏa thuận này sẽ được cập nhật và đăng tải trên trang thông tin điện tử và Ứng dụng VNPT Money.
2.3. Điều khoản và Điều kiện liên kết thanh toán VNPT Money là một phần không tách rời của Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ Ví điện tử VNPT Pay và Điều khoản và Điều kiện sử dụng Dịch vụ Mobile Money của VNPT-Media (gọi chung là “các Điều khoản và Điều kiện”). Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và Điều kiện liên kết thanh toán VNPT Money được ưu tiên áp dụng.

ĐIỀU 3. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÍNH NĂNG LIÊN KẾT TÀI KHOẢN

3.1. Sau khi liên kết thanh toán thành công Tài khoản trên VNPT Money với Tài khoản sử dụng dịch vụ trên website/ứng dụng của ĐVCNTT, Khách hàng đồng ý rằng các giao dịch thanh toán sau đó của khách hàng trên website/ứng dụng của ĐVCNTT có sử dụng Cổng thanh toán VNPT Money sẽ được bỏ bước xác thực thông tin Khách hàng là chủ Tài khoản trên VNPT Money.
3.2. Khách hàng có thể hủy liên kết thanh toán Tài khoản trên VNPT Money đối với ĐVCNTT khi không còn phù hợp với nhu cầu của mình vào bất kỳ thời điểm nào ngay ngay trên Ứng dụng VNPT Money. Sau khi hủy, Khách hàng sẽ không thể tiếp tục dùng Tài khoản trên VNPT Money để thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên website/ứng dụng của ĐVCNTT. Hủy liên kết này chỉ hủy kết nối giữa Tài khoản trên VNPT Money với Tài khoản sử dụng dịch vụ tại ĐVCNTT của Khách hàng, không ảnh hưởng đến các cam kết riêng của Khách hàng với ĐVCNTT về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cũng như các thỏa thuận khác giữa Khách hàng và VNPT-Media.
3.3. Khách hàng đảm bảo chỉ liên kết Tài khoản trên VNPT Money với các ĐVCNTT được tin tưởng và kiểm tra kỹ Tài khoản sử dụng dịch vụ mà mình đang liên kết, tuyệt đối không liên kết với các Nhà cung cấp không phù hợp với nhu cầu, không liên kết với các tài khoản không phải của chính Khách hàng tại các ĐVCNTT

ĐIỀU 4. CAM KẾT KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ LIÊN KẾT TÀI KHOẢN

4.1. Khách hàng đồng ý rằng VNPT-Media được quyền chủ động thực hiện/chuyển lệnh cho Ngân hàng hợp tác với VNPT-Media để trích nợ cho các Tài khoản trên VNPT Money của Khách hàng để thanh toán cho ĐVCNTT.
4.2. VNPT-Media và Ngân hàng hợp tác không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các thông tin do ĐVCNTT chuyển đến cũng như các vấn đề phát sinh khi VNPT-Media/Ngân hàng hợp tác đã thực hiện đúng theo nội dung của Thỏa thuận này.
4.3. Khách hàng cam kết những thông tin đăng ký trên hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về những giao dịch tự động trích nợ để thanh toán và các giao dịch thanh toán cho ĐVCNTT được thực hiện qua Tài khoản trên VNPT Money đã đăng ký liên kết.
4.4. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin (tên đăng nhập, mật khẩu…) để truy cập website/ứng dụng của các ĐVCNTT đã liên kết với Tài khoản trên VNPT Money. Khách hàng đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi rủi ro bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh khi không thực hiện hoặc vi phạm các nghĩa vụ theo Thỏa thuận này

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH

5.1. VNPT-Media là đơn vị trung gian thanh toán nhằm hỗ trợ thanh toán giữa Khách hàng và ĐVCNTT, vì vậy VNPT-Media không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hàng hóa, dịch vụ do ĐVCNTT cung cấp.
5.2. Khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho VNPT-Media trong mọi trường hợp Khách hàng không tuẩn thủ quy trình, quy định liên quan đến quá trình đăng ký và sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này.
5.3. VNPT-Media không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền đã thanh toán nào khi giao dịch thanh toán của Khách hàng đã được ghi nhận thành công. Trường hợp Khách hàng yêu cầu hoàn trả hoặc hủy việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ hay các vấn đề liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, Khách hàng trực tiếp liên hệ với ĐVCNTT để giải quyết